Vi lever nå i en helt spesiell tid. Koronakrisen som ryster en hel verden gjør at mange kjenner på en utrygghet man ikke har kjent på før.

I flyktningeleiren på Moria, som er bygget for å huse 3000, bor det 20.000 mennesker. Flyktningene mangler mat, tilgang på rent vann, tak over hodet, sanitæranlegg, helsehjelp og medisiner, klær, sko og skolegang. Hjelpearbeidere som har vært i leiren rapporterer om umenneskelige forhold.

Hva skjer når koronaviruset får bre seg i en leir der 20.000 mennesker deler på plassen til 3.000, der det ikke finnes nok såpe og vann, der 200 personer deler på hvert toalett, og der mange er syke og har dårlig helse?

Uten tilgang til medisinsk behandling, rent vann og mulighet for isolering, kan spredningen av korona føre til en humanitær katastrofe og liv gå tapt, sier Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna.

Mens verdens statsledere jobber med å unngå et skrekkscenario innenfor egne landegrenser, må vi ikke snu ryggen til dem som bor utenfor grensene.

Barn er stengt inne i flyktningleirene og lever under umenneskelige forhold. Alvorlig syke barn står uten medisinsk hjelp, og mange lider av depresjon etter mange år i håpløshet. De greske leirene ble bygd for 6000 mennesker, men huser nå 42.000. En av tre er barn, og de fleste av barna er yngre enn tolv år.

Det er nå vi må vise hva vi som nasjon er skapt av, og vise solidaritet med barn som lever i ufattelig nød. Vi kan ikke lukke øynene for flyktningkatastrofen som utspiller seg på vårt eget kontinent. Moria må evakueres.

Norge bør være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket. Norge bør i første omgang ta initiativ til å finne en løsning på hvordan barnefamilier og enslige mindreårige kan evakueres fra flyktningleiren Moria.

Les også

Ny allianse i lokalpolitikken: Norge må ta sitt ansvar – evakuer barna fra Moria nå

Fredrikstad bør være en kommune der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter skal få den hjelpen de trenger. Fredrikstad kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige. Fredrikstad kommune bør be regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Sosialistisk Venstreparti har sammen med Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Bymiljølista, Venstre og Kristelig Folkeparti fremmet en tilleggssak til Bystyret 7. mai. Der ber vi om at Fredrikstad kommune støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ og sier ja til å ta imot barn fra Moria-leiren i en felles norsk kommunal dugnad.

Nå trengs politikere som tar ansvar på alle nivåer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I en verden der menneskerettighetene er under press kan Fredrikstad sende et tydelig signal om at kommuner og lokalsamfunn må gå foran der stater svikter. Moria må evakueres. Fredrikstad har et ansvar. Norge har et ansvar. Europa har et ansvar. Bare sammen kan vi bedre forholdene for barna, de fortjener vårt engasjement!

Mens verdens statsledere jobber med å unngå et skrekkscenario innenfor egne landegrenser, må vi ikke snu ryggen til dem som bor utenfor grensene. Vi må stå i internasjonal solidaritet med folk på flukt gjennom denne veldig usikre perioden.

Alle barn er alles ansvar. Krisetid skal alltid være en tid for solidaritet.

Les også

Flyktningepolitikk ikke en liten navlebeskuende bys anliggende?