For ti år siden kom jeg som ung jente til ridesenteret på Bekkevold for å være med på sommerrideskole. Sammen med andre hesteinteresserte ble vi møtt av litt større jenter som var med som hestepassere og hjelpere. Disse hadde eget kurs og fikk ansvaret for egen rideskolehest som betaling. Det var her min store lidenskap for hester ble vekket.

Altoppslukende interesse

Som så mange andre ungjenter, så ble hesteinteressen fort altoppslukende. Jeg gikk gradene fra rideskole, via å være hestepasser, ha hest på fôr til etter hvert å kjøpe min egen ponni. For å få råd til dette jobbet jeg på senteret med å fôre hestene og møkke for andre.

Og for meg og mange hundre andre jenter som har vært på Bekkevold i disse årene, har dette klubbdrevne, dugnadsbaserte ridesenteret gjort at vi som ikke hadde foreldre som kunne kjøpe dyre konkurransehester og stå på private ridesentre også kunne få gleden av nærheten til disse fantastiske dyrene. Bekkevold har vært et lavterskeltilbud, som også har gjort at for eksempel FRID valgte å støtte planene om et ikke-kommersielt, klubbdrevet ridesenter.

20 år med løfter

I 20 år har det vært snakk om en oppgradering av ridesenteret på Bekkevold. Planene har vært å utvikle et skikkelig rideskoletilbud, som ville være selve inngangsporten for alle grupper inn i hestesporten. Dette skulle fortsatt være et lavterskeltilbud som skulle åpne for at alle skulle ha muligheten til å delta. For det er ikke alle som har råd til å kjøpe sin egen hest og betale de summene det koster å stå på private ridesentre.

Selv om det også er aktive gutter innen hestesporten, så er det flest jenter på ridesentrene. Men disse jentene roper vanligvis ikke så høyt, så derfor kan det være at politikerne ikke har fått med seg hvor mange vi egentlig er og hvor mye dette betyr for oss. Det kan nok tenkes at vi heller ikke har klart å få fram hva som er forskjellen på dette anlegget og andre ridesentre. Så mens det er bevilget midler til den ene kunstgressbanen og ballbingen etter den andre, har planene om Bekkevold blitt skjøvet på gang på gang.

Men at nå politikerne fra Rødt, Bymiljølista og Miljøpartiet de grønne velger å nedprioritere dette lavterskeltilbudet, er for meg helt uforståelig. Jeg trodde dette var partier som ville gi ALLE mulighet til å delta på sunne aktiviteter, også jenter og de uten velstående foreldre.

Og at Senterpartiet velger å gå imot disse planene er enda mer uforståelig. Bekkevold gir alle som har hester stående rundt på private gårder i distriktet en mulighet til å få trene på en skikkelig bane og i et ridehus. Jeg er selv en av de som står på en liten privat gård, og Senterpartiet burde være de som best vet hvor enormt mange hester som står rundt på gårdene i Fredrikstad. Det er mange ganger flere hester på private gårder enn på alle ridesentrene til sammen.

Og Senterpartiets representanter bør også vite at vi ikke bare kan ri bort til private ridesentre for å trene der. Det kan vi på Bekkevold. Og jeg går ut fra at også Senterpartiet ser hvor idiotisk det hadde vært om alle private gårder i distriktet skulle investere i store ridebaner og ridehus. Derfor trengs det et slikt fellesanlegg. Og Senterpartiet skal vel også jobbe for de små gårdene, ikke bare for de få som driver store private ridesentre?

Hva nå?

På Bekkevold har de i 20 år fått beskjed om ikke å ta noen store oppgraderinger siden de skal få nytt senter. Nå må hele bygningsmassen erstattes, og hvis det skal være både rideskoledrift og muligheter for oss på private gårder til å trene der, så må ridehuskapasiteten økes og den gamle ridehallen må erstattes.

Takket være starten på Bekkevold og mine muligheter til å trene der, starter jeg denne helgen i NM, har deltatt i VM og er i satsingsgruppa til landslaget i distanseritt.

Men kjære politikere - prioriter dette prosjektet, gi alle mulighetene til et rikt liv med hest slik jeg har fått.