Gå til sidens hovedinnhold

Snodig å motta kritikk fra uforberedt Høyre

Artikkelen er over 1 år gammel

Atle Ottesen, Ap: – Det oppleves som noe snodig å skulle motta kritikk og bli beskyldt for å utøve arroganse fordi vi fremmet vårt forslag – og dette av Høyre som argumenterte for å utsette saken fordi de ikke var i stand til å fremme noen forslag i det hele tatt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arealplanen er en av de aller viktigste planene som kommunen har. Det er i arealplanen vi legger føringer for utviklingen av Fredrikstad, og det er i arealplanen det bestemmes hvilke arealer som skal brukes til for eksempel bolig, næring, landbruk, natur og friluftsområder. Arealplanen er med andre ord førende for alle andre planer som handler om arealbruk i Fredrikstad, og er en viktig plan for framtidig utvikling av kommunen vår.

Vi vet at mange venter på at planen skal bli vedtatt, og det var derfor viktig for oss – de rødgrønne samarbeidspartiene – å få lagt planen ut på høring for andre gang, slik at vi kan få en sluttbehandling av planen før sommeren 2020. Etter bystyrets møte i forrige uke, har det fremkommet noen synspunkter på hvordan arbeidet med arealplanen har forløpt seg, og vi opplever derfor et behov for å fortelle kort om hvordan vi har opplevd arealplanarbeidet og denne prosessen.

Vi er av den oppfatning at det var viktig å få lagt denne planen ut på høring nå.

La meg starte med å si at det er stor enighet om at slike omfattende prosesser er krevende, det skal også sies at forslagene fra oss samarbeidspartiene kunne vært klart tidligere, men noen ganger er det mye som skjer på en gang og vi hadde i dette tilfellet behov for å jobbe helt inn til fristen med våre forslag, for å gjennomgå og kvalitetssikre innholdet.

Arealplanarbeidet startet riktignok allerede opp våren 2017 hvor planprogrammet ble sendt på høring. Planprogrammet og dermed planen for selve arbeidet ble vedtatt i november samme år. Innspillsfristen var i 2017, og første planforslag ble lagt ut til første offentlige ettersyn tidlig 2019. Det kom svært mange innspill til planen. Alle disse innspillene ble behandlet av administrasjonen og deretter oversendt oss politikere med en anbefaling nå i høst.

Deretter behandlet formannskapet det nye høringsutkastet den 21. november i år. I formannskapet signaliserte samtlige partier at de hadde behov for å bruke tiden fram til møtet i bystyret for å forankre internt blant de ulike partiene og eventuelt fremme forslag. Partiene hadde da to uker til å jobbe med et svært omfattende dokument – likevel et dokument som var godt kjent for oss fra tidligere.

Administrasjonen har hele tiden vært tilgjengelige for å hjelpe oss med det vi måtte ha behov for i den politiske prosessen, det har vi opplevd som svært nyttig og informativt. I flertallskonstellasjonen har vi hatt mange møter om saken, vi har diskutert mye og vi har hatt drøftinger internt med våre partier. Gjennom diskusjoner, samtaler og forankring landet vi på et fellesforslag som ble vedtatt i bystyret fredag 6. desember.

Vi er selvsagt klar over at det mest ideelle hadde vært om alle de ulike forslagene fra partiene ble sendt ut i god tid i forkant av bystyremøtet. Sånn ble det ikke, og fra vår side tok det dessverre noe ekstra tid med nødvendig kvalitetssikring av våre forslag – noe vi fant nødvendig, men som bidro til å dra ut tiden.

Da saken kom til behandling i bystyret forrige uke fremmet Høyre et forslag om utsettelse av saken. Videre fikk samarbeidspartiene kritikk fra mindretallet fordi vi ikke var villige til å utsette saken. Begrunnelsen for utsettelsesforslaget var blant annet at Høyre ikke hadde blitt ferdige med den jobben de skulle gjort. De sa også at de aldri hadde møtt så uforberedt i en sak til bystyret noen gang. Høyres utsettelsesforslag var heller ikke varslet på forhånd – det ble lagt rett på bordet.

Det er liten tvil om at politisk arbeid er krevende, og denne høsten understreker akkurat det; den har vært svært hektisk, og inneholdt flere store og omfattende saker til politisk behandling. Likevel er det nettopp da vi er avhengige av at vi alle strekker oss langt for å gjøre jobben innbyggerne forventer at vi skal gjøre, slik at arbeidet og planprosesser ikke stopper opp.

Det oppleves derfor som noe snodig å både skulle motta kritikk og bli beskyldt for å utøve arroganse fordi vi fremmet vårt forslag – og dette av et Høyre som åpenbart møtte uforberedt opp i bystyret og som argumenterte for utsettelse av saken fordi de ikke var i stand til å fremme noen forslag i det hele tatt. Både Høyre og Frp fremmet omfattende forslag til vedtak. Høyres forslag inneholdt mange av de samme momentene som vi i flertallet fremmet og fikk bred støtte for i bystyret.

Vi er av den oppfatning at det var viktig å få lagt denne planen ut på høring nå. Det er viktig for næringslivet og det er viktig for alle andre som blir omfattet av planen. Nå skal saken ut på andre gangs høring – med mål å fatte et endelig planvedtak før sommeren. Det ser vi frem imot!

Kommentarer til denne saken