To ganger i løpet av påsken, kom jeg med ambulanse og opplevde å bli sluppet av på legevakta. Jeg skulle vært kjørt direkte til Kalnes, men reglene sier at avgjørelsen skal tas av legen på legevakta. Da legene der var opptatt med andre ting, ble det for meg en lang og smertefull venting.

Etter et par timer kom en lege, og rekvirerte en ny ambulanse. Ambulanse koster flere tusen hver gang, og jeg mener det er helt forkastelig å drive på denne måten.

Så opplever jeg, mens jeg er på sykehuset, at det kommer en SMS fra legevakta, inneholdende regning på 411 kroner med beskjed om at den kunne betales på mobil innen 24 timer. Hvis ikke, giro i posten med gebyr! Det var 211 kroner for konsultasjon pluss 200 for materiell. Hva slags materiell? Det ble kun brukt plast/papir på brisken jeg lå på. Ellers ingenting! Ikke engang en pute.

Kan det være snakk om en type standardbetaling som påføres uansett bruk eller ikke? Det er uverdig behandling av syke mennesker.

Staben på legevakta er rasende på denne ordningen, det samme er ambulansepersonellet. «Det gjør vondt å forlate en pasient på denne måten,» sa en av dem fra ambulansen, «men sånn er reglene!»

Er det noen som kan endre disse reglene?