Det er over 100 strømleverandører i Norge. Bør den lokale leverandøren Smart Energi ta en annen rolle enn alle de andre? Vi som jobber i selskapet, mener svaret er et tydelig JA.

Hovedproduktet vårt er fornybar strøm fra vannkraft, i tillegg til solcellepanel og elbilladere. Alle disse tre elementene mener vi er bærebjelken i et fornybarsamfunn som må elektrifiseres for å nå klimamålene. Vi har løsninger for deg som er villaeier, deg som bor i et borettslag eller for bedriften din. Vi lager også løsninger for energifellesskap som ønsker å spleise på solstrømproduksjon og elbillading. Dette kan være sameier, nabolag arbeidsplasser, idrettshaller og hyttefelt. Vi tar et samfunnsansvar ved å gjøre slike klimaløsninger lønnsomme. Med et lønnsomt salg så kan vi vokse og lage enda flere grønne løsninger.

Men i tillegg må vi ta ansvar for den sosiale og miljømessige påvirkningen vi har på lokalsamfunnet som vi er en del av. Ved å dele vår kunnskap om bærekraftige energiløsninger kan vi bidra positivt i samfunnet uten å redusere vår egen lønnsomhet. Konsernet Fredrikstad Energi, som vi er den del av, har levert strøm til Fredrikstad i over 125 år. Selvsagt må vi bruke denne kunnskapen og nettverket som er etablert til det beste for lokalsamfunnet.

På bakgrunn av dette takker vi ja til utfordringen Erik Skauen, gruppeleder i MDG Fredrikstad, har gitt oss. Han var i et debattinnlegg 5. mai bekymret for om Fredrikstad har nok ladeplasser for sommerens mange besøkende.

Erik skriver at det er behov for ny ladeinfrastruktur. Her kreves det smart planlegging slik at vi får utnyttet det strømnettet vi allerede har. Skal vi lykkes med dette, så kan vi ikke se på hvert prosjekt uavhengig, vi må lage en helhetlig plan sammen med kommunen og nettselskapet.

Les også

Dårlig utvalg av ladere til elbil i Fredrikstad

Vi må helt tilbake til etterkrigstiden for å se de samme endringene i energibehovet som det vi ser i dag. Den gang var det kommunalt ansatte som satt på kunnskapen om strømforsyning. I dag er dette organisert gjennom monopolselskaper, og energiplaner i kommuner lages gjerne uten dybdekunnskapen e-verkene sitter på.

I Fredrikstad er vi heldige som har et energiselskap som både bygger strømnett og som tilbyr ladeløsninger. Utfordringen er herved tatt og med lokalt samarbeid kan vi raskt kaste oss rundt for å finne nye grønne løsninger – både for beboere og besøkende i Fredrikstad.