Jeg er ikke bråsint, derfor har det gått en stund siden jeg leste om bankautomaten i DNB Fredrikstad som var blitt fjernet og til jeg kommer med denne reaksjonen.

Banksjef Undrum peker på at banken har hatt tap på automaten og at det spesielt er fremmed mynt/falske mynter som ødelegger. Summen av slike mynter kan vanskelig være så stor at det ødelegger bankens regnskap. Når jeg har brukt automaten og det har vært en zloty blant mine mynter, har de alltid blitt «spyttet» ut.

Jeg synes det er trist med tanke på alle foreninger som utlodninger og barn som forsøker å samle inn penger til forskjellige solidariske tiltak. Foreningen jeg er medlem i har vanligvis en utlodning. Skal vi nå be de fremmøtte å kjøpe lodd for 50 eller 100 kroner? Mynter kan vi dessverre ikke ta imot fordi banken ikke vil ha dem!

En gang i tiden var kundeservice viktig for bankene, men ut ifra tilfredshetsbarometeret ser de ut til at storbankene blåser i det så lenge de tjener mest mulig penger. Av 14 banker i undersøkelsen ligger DNB på 13. plass og Nordea på 14. og siste plass. Men så lenge de trives best blant storfinansen, så gjør det ikke så mye om de med småinnskudd lider litt.

Da finanskrisen slo inn over bankvesenet i 2008, hadde trolig ikke bankvesenet overlevd uten statlig inngripen og støtte. Og DNB var for stor til å gå over ende. Og hvem er staten? Det er blant annet alle oss som har en konto i en eller annen bank og som betaler sin skatt. Man skulle tro at banken således ville ha et visst ansvar for å betjene lokalsamfunnet uten at det alltid skal være fortjeneste som er motivet.

Det skulle vært morsomt å få vite hvor stor kostnad DNB har ved å opprettholde sine automater og om det ville gått så veldig ut over de 19.840.000.000 kronene de hadde i overskudd i 2020. Dette ga dem råd til å utbetale 8,40 kroner i utbytte pr. aksje til 1.550.365.021 aksjeeiere. Hadde de nøyd seg med 40 øre mindre i utbytte, ville de hatt 620,2 millioner kroner igjen – og så mye koster det sikkert ikke i året å drifte automatene.

Etter hva som ble sagt til Fredriksstad Blad, så ble man henvist til en automat i Tønsberg. Bare en slik henvisning til en by på andre siden av Oslofjorden er jo tåpelig.

Smålig gjort av en storbank som DNB!