Dessverre er det et lite hyggelig ettårsjubileum vi nylig har vært vitne til. Pandemien skyller over oss i bølge etter bølge. Alle merker vi det på kroppen i større eller mindre grad de inngripende tiltakene som har vært nødt til og iverksettes.

Få bransjer er like hardt rammet som serveringsbransjen. De har lagt et vanskelig og uforutsigbart år bak seg. Nylig er det igjen innført nasjonalt skjenkestopp, og næringen fortsetter å blø.

Sommeren 2020 la Hvaler kommune imidlertid til rette for at deler av torgarealet kunne benyttes av serveringsbransjen. På grunn av avstandsregler var dette et kjærkomment tiltak for aktører til å kunne drifte på et nivå som er i nærheten av vanlig kapasitet i forhold til antall gjester.

For sommeren 2021 er det foreløpig gitt et tydelig svar fra Hvaler kommune om at dette ikke vil bli tilfelle i år, med henvisning til at arealene i år skal tilbake til normale forhold og benyttes etter styringsdokument og situasjonsplan for torget.

Ingen ting hadde gledet oss mer enn om sommeren 2021 i ettertid kunne karakteriseres som «normal» slik vi kjenner verden fra før denne pandemiens inntog. Det er imidlertid en overhengende fare for at det ikke blir tilfelle. I lys av dette mener vi det minste vi kan gjøre i en unormal tid er å strekke ut en hånd til våre næringsdrivende som klamrer seg fast og sørger for helårsdrift rundt Skjærhalden torg. Et tilfredsstillende serveringstilbud med tilstrekkelig kapasitet mener vi også er viktig for omkringliggende aktører. Det vil være trist om Skjærhalden velges bort som destinasjon på grunn av manglende serveringstilbud.

Så får det heller være at man eventuelt må klare seg med et par boder mindre på torget også denne sommeren. Dog vil det imidlertid ut ifra et smittevernperspektiv trolig være bedre om deler av torget disponeres av serveringsbransjen med strenge krav til smittevern og avstand.

Vi ønsker med dette innlegget å signalisere at i et unormalt år kan det være fornuftig å avvike fra de planer og strategier som ligger til grunn for tradisjonelle omstendigheter. Hvaler kommune har ingen store næringsfond å øse av, men dette er et lite tiltak for kommunen som kan bety forholdsvis mye for noen aktører.

Påsken står for døren, og fjellvettregel nr. 8 lyder: «Vend i tide – det er ingen skam å snu».

Under de rådende forhold med usikkerhet knyttet til smitteverntiltak for sommeren mener vi det er fornuftig å snu og endre standpunkt i denne saken. Vi mener at Hvaler kommune i dette tilfellet må prioritere den lokale næringen som sliter for å holde åpent hele året og ikke minst sørger for mange arbeidsplasser.

NB! Innlegget er sendt redaksjonen 26. mars. Red.