Rødt Fredrikstad mener funksjonshemmede har rett til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Vi vil være med på å gjøre Fredrikstad til Norges beste by for funksjonshemmede.

FNs konvensjon for mennesker med funksjonshemming definerer funksjonshemming som noe som oppstår i forholdet mellom en persons yteevne og de holdningene og fysiske hindrene som stopper full deltakelse i samfunnet.

Et enkelt eksempel er den gamle brostenen i Storgata, hvor selv fotgjengerovergangene er brostensbelagt, også der kjørebanen er asfalt. Gammeldags brosten er vanskelig å kjøre på for alle rullestolbrukere, vanskelig å gå på for mange andre; direkte farlig for rullestolbrukere som er utsatt for spasmer. Så har du de altfor høye fortauskantene i byen, som ofte gjør at de med rullestol må kjøre omveier for å komme fram. Enkle ting, som kunne vært unngått med litt omtanke, og nå vil koste penger å fikse.

De fysiske hindringene funksjonshemmede møter er lettest å få øye på. Fordommer og diskriminering er vanskeligere å se, men ofte verre å møte. Vi trenger både å fjerne fysiske hindre og å endre holdninger.

Når vi som er funksjonshemmet hindres i å delta i samfunnet slik alle andre kan, er det ikke bare vi som får fattigere liv. Våre familier, venner og naboer blir også påvirket.

Rødt Fredrikstad vil bidra til at funksjonshemmede slipper til og vi lover at når vi kommer inn i bystyret skal vi holde nær kontakt med de funksjonshemmedes organisasjoner, så vi med felles krefter kan skape et enda bedre Fredrikstad!