Slik vil Hvaler trekke til seg unge beboere: – Å bo på Hvaler er som å være på hytta året rundt!

På Hvaler er det enkelt å få barnehageplass, det er ledige boligtomter, og fastboende har førsterett til attraktive båtplasser. Kommunen vurderer rimelige boliger i to utrangerte skoler.