Bane NOR jobber med et klart mål; vi skal legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det betyr å bygge en jernbane som møter kundenes behov, der togene går når de skal, og med flere avganger. Samtidig skal vi få så mye jernbane som mulig ut av hver eneste krone. Nå tenker vi nytt.

Som prosjektdirektør i Bane NOR er jeg ansvarlig for gjennomføringen av våre utbyggingsprosjekter på Intercity-strekningen Østfoldbanen.

Jeg vet at mange i Østfold venter utålmodig på at Intercity-utbyggingen skal bli ferdig, og det forstår jeg godt. Dagens jernbane er ikke perfekt, og forsinkelser og innstillinger skjer oftere enn vi skulle ønske. Det du selvsagt ønsker er en bedre jernbane, med flere avganger, lengre tog og høyere fart – og det er det jeg jobber for at du skal få.

Krav og ønsker

På Østfoldbanen er vi i ferd med å bygge ferdig Follobanetunnelen og bygge ny jernbane gjennom Moss. Tunnelen mellom Ski og Oslo vil kutte reisetiden for alle på Østfoldbanen med over ti minutter. Når vi har bygget ferdig i Moss vil det bli mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Moss; to hver vei. Med ny togparkering ved Rygge har vi tog klare som kan trå til, så vi kan kjøre med avgang hvert kvarter i rushtiden når flest vil reise.

Vi planlegger også for utbygging av jernbanen mellom Råde og Fredrikstad og oppgradering av Fredrikstad stasjon. Når dette dobbeltsporet med togparkering står ferdig, vil de som skal reise mellom Oslo og Fredrikstad ha mulighet for to tog i timen og fire tog i rushtiden.

Løsningen: Mer effektive prosjekter

Vi har klare føringer fra vår eier, Samferdselsdepartementet, om å være mer kostnadseffektive, og å ha enda større fokus på effekten for deg som skal reise med tog. Det er en bestilling vi ønsker velkommen!

Vi må være sikre på at løsningen vi velger gjør det mulig for flere mennesker å ta toget. Dersom vi for eksempel har som mål at det skal gå flere tog mellom Fredrikstad og Oslo, så må vi finne ut hva som er nødvendig for å få det til.

Trenger vi dobbeltspor? Holder det med dobbeltspor kun på deler av strekningen? Er det nødvendig med ombygging av stasjoner? Dette er blant spørsmålene vi stiller når vi skal velge en løsning som åpner for flere avganger og flere reisende på jernbanen, samtidig som vi skal ha kontroll på kostnadene når vi planlegger.

Bane NOR prøver nå ut en metodikk som kalles «Design to cost» (DTC) – som kan oversettes til kostnadsstyrt prosjektering. Det innebærer litt enkelt sagt en bestilling om å oppnå mest mulig for en gitt sum med penger. Det betyr at vi jobber ut fra en økonomisk ramme, og tilpasser de tekniske løsningene etter denne.

Les også

Ikke aktuelt å satse på en 140 år gammel jernbanestasjon

Oppsummering

For meg som prosjektdirektør er dette en svært spennende periode. Bane NOR har mange store og viktige prosjekter på trappene, samtidig som vi nå tenker nytt rundt hvordan vi bygger jernbane.

På Østfoldbanen betyr det at vi kan fokusere på hvordan vi kan sette de reisendes behov i førersetet. Bane NOR har kommet med innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 der vi skisserer hvordan vi kan gi et forbedret togtilbud til de reisende til en langt lavere pris enn kostnaden for full utbygging av dobbeltspor. Har vi med dette lagt bort alle planer om dobbeltspor til Halden? Nei, men dobbeltspor til Halden har en kostnad på over 60 milliarder. Vårt forslag til NTP (2022-2023) viser hva vi kan få til for de første 15 milliardene.

Vi skal ikke måles på hvor mange kilometer dobbeltspor vi bygger. Vi skal måles på hvor mye vi klarer å forbedre togtilbudet for deg, både når det gjelder antall tog i timen og reisetid.

Les også

Fredrikstad må ikke gi slipp på ny stasjon