Stokkenområdet har etter mange tiår med vei, anleggsvirksomhet og biltrafikk ikke mye verdi igjen ut fra et naturvernperspektiv. Da gjenstår en mulighet til å gjøre noe positivt i et område som ligger brakk. Bruk virketrangen her fremfor å ødelegge andre naturperler på Hvaler.