Nå står slaget om hvor stor del av kaka Østfold skal få når Stortinget behandler forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) om noen få dager.

Senterpartiet holder fast ved målet om utbygging av ytre Intercity. I forslaget til Nasjonal Transportplan for planperioden 2022–2033 har vi lagt inn penger til planlegging av dobbeltspor til Seut nå, og åtte milliarder kroner til bygging av dobbeltsporet i siste del av planperioden.

Frem til det er gjennomført, skal følgende skje:

■ Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski ferdigstilles tidlig i planperioden. Den nye banen gir om lag ti minutters reisetid mellom Oslo S og Ski, det vil si en halvering av reisetiden fra i dag. Samme strekning får en økning fra tre til fem avganger i timen, og fra seks til sju avganger i rushtiden, sammenlignet med dagens ruteplan.

■ Utvidelsen av jernbanenettet med Follobanen gir en dobling av avganger for lokaltog mellom Ski og Stabekk med intervaller på 15 minutter. Strekningen Moss–Stabekk får en dobling i antall avganger, fra ett til to tog i timen. Totalt blir det da tre tog i timen mellom Moss og Oslo S. I tillegg kommer dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

■ Senterpartiet fastslår at det videre mot Halden må det lages en realistisk plan for økt frekvens, kapasitet og redusert reisetid. Vi har lagt inn 500 millioner kroner i andre periode for videre planlegging.

At Fremskrittspartiet sier de vil bruke 400 milliarder kroner ekstra på Nasjonal Transportplan og påstår at dobbeltspor til Fredrikstad skal bygges i første periode av planperioden overlater vi til velgerne å tenke sitt om. Det samme partiet har hatt samferdselsministeren i sju år, og gikk blant annet til valg på å fjerne alle bomstasjoner. Fasiten ser vi nå. Det var ikke særlig realistisk. Bypakka i Nedre Glomma derimot, har partiet gjennom statsrådsposten klart å skyve ut i det blå.

Senterpartiet har presentert en troverdig Nasjonal transportplan, med reelle prioriteringer og satsinger som kan gjennomføres. Det siste Østfoldbanen trenger nå, er løfter uten troverdighet, og som skaper flere forsinkelser.