Hver dag kommer det flyktninger til Råde og Nasjonalt Ankomstsenter fra hele verden, de fleste kommer fra Ukraina. Det går ikke en dag uten at vi ser forferdelige menneskelige lidelser i Ukraina.

Med det som bakteppe blir jeg både overrasket og skuffet over hvordan Rødt argumenter. Flere i rødt hevder at er NATO skyld i russernes invasjon og krigføring. Noen hevder at uten NATO så hadde det vært forhandlinger. Og partiet har et standpunkt på at de ikke ønsker at Norge skal sende våpenstøtte til ukrainerne.

Jeg er stolt over at Norge stiller opp både humanitært og med våpen støtte. Det er viktig at Norge stiller opp i Ukraina med humanitær hjelp. Jeg har sammen med et par andre representanter i fylkesstyret i Viken KS tatt til orde for at hver kommune i Norge burde vært fadder for hver sin kommune i Ukraina. Med tanke på pengestøtte, innsamling av klær, aggregater og annet utstyr.

Våpenstøtte til Ukraina er helt nødvendig for at Ukraina skal kunne forsvare seg mot et brutalt angrep fra Putins Russland. Dette mener de fleste partiene i Norge, stort sett hele Europa, USA, og ukrainerne selv. De eneste som er mot dette i Norge, er partiet Rødt.

De som mener at Norge ikke bør sende våpenstøtte til Ukraina, må også ta innover seg at det vil føre til deres fall som selvstendig demokratisk land. Jeg mener at Norge burde sende enda mer enn det vi gjør i dag. Med større og mer riktige våpen vil Ukraina både kunne forsvare seg og trykke russerne tilbake ifra områder de har tatt.

I Råde er det en våpenhule som er tatt vare på og er en påminnelse om hvor viktig våpenhjelp fra engelskmennene var for motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Uten deres våpen kunne ikke nordmenn som kjempet mot tyskerne, gjøre sin innsats. Jeg er takknemlig at Norge og de kvinner og menn som kjempet mot tyskerne fikk det de trengte fra England. Med den erfaringen burde alle nordmenn støtte oppunder at Norge støtter Ukraina med våpen. Det hadde vært interessant å vite om rødt hadde vært mot det også i 1940-45?

Alle ukrainere som kommer til Nasjonalt Ankomstsenter, og de som blir bosatt i Råde, skal vite at vi ønsker å støtte dem. Innbyggerne stiller opp for dem som kommer. Vi som samfunn skal støtte dem med humanitær hjelp i Ukraina, både privat som er gjort og av kommunen som har bidratt med 100.000 kroner. Og vi ønsker å si klart ja til at Norge skal gi våpenstøtte.