Gå til sidens hovedinnhold

Skuffende av FFK-styret, men kampen for VM-boikott er ikke over

«Om de ønsker bedre informasjon kan de lytte til den anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen, som eksplisitt har støttet en boikott av VM i Qatar.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var svært gledelig å være vitne til at forslagene om sportsvasking enstemmig ble vedtatt av årsmøtet i Fredrikstad Fotballklubb. Et desto større paradoks ble det da at styret og flere av medlemmene ikke ønsket en boikott av Qatar-VM. Knappe to minutter etter at årsmøtet hadde vedtatt at «FFK skal ta et tydelig standpunkt mot og unngå samarbeid med; stater eller selskaper (…) hvor det foregår dokumenterte og systematiske brudd på menneskerettighetene», velger altså styret å innstille på at klubben ikke skal ta et tydelig standpunkt mot Qatar-VM og de grove menneskerettighetsbruddene som har skjedd der.

Det var både skuffende og overraskende at FFK-styret ikke innstilte på boikott av Qatar-VM, men heller støttet NFF i ønsket om å utsette saken til et ekstraordinært fotballting til høsten.

Selv om FFK-styret sier at de føler de ikke kan ta stilling til boikott, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt, var det nettopp det de gjorde på årsmøtet 10. mars. Ved å si nei til boikott på fotballtinget søndag 14. mars risikerer man å i praksis ha eliminert muligheten for boikott. Effekten av en eventuell boikott vil i hvert fall kunne bli veldig mye mindre enn den kunne blitt nå.

Enda det ikke er gitt når til høsten dette ekstraordinære fotballtinget skal være ville FFK-styret og et flertall av medlemmene altså vente. Er tinget i månedsskiftet august/september vil det fortsatt være mange kamper igjen av kvalifiseringen, men skulle det derimot finne sted i siste halvdel av november, er kvalifiseringen allerede over. Da kan det være klart at Norge uansett ikke skal til Qatar, boikott eller ei.

En boikott i denne situasjonen vil da i praksis kun bety at de NFF-toppene som ellers hadde reist for å sitte på VIPen under VM må tilbringe adventstiden i Norge i 2022 istedenfor. Dette gjør det desto viktigere å vedta en boikott nå istedenfor å vente til høsten. Skulle fotballtinget ikke vedta en boikott av Qatar-VM på søndag, men heller utsette saken til et nytt ting til høsten, forventer jeg i det minste at FFK-styret vil presse NFF frem mot det neste tinget og kreve at de kan dokumentere hvilket arbeid de har gjort i denne perioden.

FFK-styret har sagt at de ikke har de rette og nødvendige forutsetningene for å vurdere om boikott er riktig eller ikke, og har dermed lent seg på NFF. Om de ønsker bedre informasjon kan de lytte til den anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen, som eksplisitt har støttet en boikott av VM i Qatar.

Les også

FFK-lederen hilser sportsvasking-forslaget velkomment

I likhet med mange av oss som nå ønsker boikott, mener også Raftostiftelsen at dialog i utgangspunktet er det beste, men for at denne dialogen skal være effektiv må det settes en grense. Hvis dialogen ikke fører frem må det lede til konsekvenser. Det å bruke boikott som en trussel er også noe Amnesty, som både NFF og FFK-styret støtter seg på, har sagt at kan være et svært effektivt virkemiddel.

De av oss som ønsker en boikott nå, er ikke noen fanatiske tilhengere av boikott, og det er ikke slik at dette er det eneste virkemiddelet vi tror på, snarere tvert imot. Vi er mange som har hatt tro på dialog, og vi har hatt tro på at NFF med god hjelp av LO og Amnesty skal kunne gjøre en forskjell. FFK-styret trakk frem NFF sitt samarbeid med Amnesty og de endringene de sammen har fått til gjennom dialog som noe positivt.

Nå ser det derimot ut til at flere av reformene som er gjennomført i Qatar foreslås reversert av lokale myndigheter. Blant annet virker kafala-systemet, som NFF har skrytt av å ha fått fjernet, å være full vei tilbake allerede før VM engang har begynt. Når vi nå ser at resultatene av dialog og samarbeid er på vei til å reverseres, mener vi det er på høy tid å skifte takt og gå inn for en boikott.

Qatar-VM foregår ikke i et vakuum. Over 6500 fremmedarbeidere har dødd, og enda flere har blitt utnyttet som slaver, uten at det har ført til noen konsekvenser for Qatar. Ved å ikke støtte en boikott er FFK med på å sende et tydelig signal til lignende regimer om at uansett hvor mange som måtte dø, og uansett hvor forferdelige forhold arbeiderne lever under, så vil det ikke få noen reelle konsekvenser. Før et eventuelt nytt ting til høsten skal det avholdes et medlemsmøte i FFK, og her forventer jeg at FFK-styret og medlemmene snur og støtter en boikott.

Kampen er ikke over – det er lov å skifte taktikk før andre omgang.

Sportsvasking

«Sportsvasking er en betegnelse på det som skjer når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter og sportsorganisasjoner for å lede oppmerksomheten vekk fra forhold som den samme staten er under kritikk for, enten av andre stater eller organisasjoner. Landene bruker altså sportsbegivenhetene og -organisasjonene for å renvaske seg selv og sitt omdømme. Eksempler på dette er Qatar som har arrangert friidretts-VM og skal arrangere fotball-VM til neste år, Aserbajdsjan som har inngått sponsoravtaler med Atlético Madrid og Sheffield Wednesday, og Dubai som har fått mange lag til å legge treningsleirene sine dit de senere årene»

Kommentarer til denne saken