I Fredriksstad Blad kan man lese om hva ti av Bystyrets elleve partier mener om utbyggingen av nye Råkollen skole – om partiene mener den nye skolen skal ligge på Gudeberg eller ikke. Alle partier ble altså nevnt, bare ikke Pensjonistpartiet, og det finner vi selvsagt forunderlig. Ikke minst underlig, fordi vi ved sist kommunevalg fikk en oppslutning på 4,5 prosent av stemmene og dermed ble større enn både SV, KrF, Bymiljølista og Venstre som alle ble viet spalteplass om saken.

Pensjonistpartiet vil jo selvsagt også gjerne få være med i «det gode selskap», så vi benytter nå sjansen til å fortelle våre innbyggere og berørte parter hva vi tenker om byggingen av nye Råkollen skole – en utbygging som berører både sårbare elever på Råkollen og også mange elever på Gudeberg.

Vi har for øvrig lenge ment å ha vårt standpunkt klart, og vi har landet på at det beste er å bremse opp, og rykke tilbake til start. Det vil si, vi ønsker å gå bort fra samlokaliseringen på Gudeberg skole, og heller lete etter andre alternativer for nye Råkollen. Dette fordi vi trodde at dette var brukernes ønsker.

Da Pensjonistpartiet også var så heldige å bli bombardert med mailer fra berørte foresatte og elever denne uken, føler vi derimot at vi definitivt er på rett spor, og vi takker hjertelig for at også vi ble satt som mottakere av mailer som alle - entydig - ønsket et annet alternativ for Råkollen enn samlokalisering med Gudeberg.

Dette voldsomme innbyggerengasjementet er for oss demokratiet i praksis, og vi er umåtelig takknemlige for alle innspill som kan hjelpe oss med å belyse ulike situasjoner fra brukernes side. Det er nemlig lett å sitte ved en kontorpult å mene, noe helt annet å få høre saken fra de som virkelig har skoen på. Hjertelig takk derfor igjen til Gudeberg lokalsamfunn og FAU ved Gudeberg som valgte å inkludere Pensjonistpartiet også – ikke bare noen partier.

Det er selvsagt ikke alltid vi kan støtte forlag og innspill, men vi lover i alle fall alltid lytte og lese hver eneste mail som kommer til oss!