Sist gang bibliotekets beliggenhet ble debattert, var i januar 2020. Senterpartiet antok den gang at dette ville bli «en het potet» utover vinter og vår. Det skjedde ikke.

De siste tre årene har ikke dette vært tema i bystyret.

Det er utarbeidet en rapport om bibliotekets tilstand, og det foreligger også en ny biblioteklov som kan utløse pålegg og utgifter for kommunen. Jeg uttalte for tre år siden følgende: «som bystyremedlem har jeg ikke fått informasjon om denne rapporten fra kommunale organer. Jeg går ut ifra at både bystyret og allmennheten nå blir orientert om saken». Tre år etter har vi ikke hørt noe og vi venter i spenning på politisk behandling.

Hvis det blir stillet krav til rehabilitering/modernisering av dagens flotte bibliotek, kan vi se til tidligere fylkeskonservator Anne Sofie Hygens uttalelser om at både København, London og Paris har klart å rehabilitere sine monumentale bygg. Den lille verdensbyen bør vel også kunne klare dette?

Vi vil påstå at biblioteket i vår by er et av de viktigste signalbygg vi har.

Det må på plass en seriøs og gjennomarbeidet plan for å modernisere dagens hovedbibliotek for å få lagt denne ballen død. En gang for alle.

I januar 2020 støttet 57 arkitekter nåværende beliggenhetav biblioteket.