På møtet
i Helse- og velferdsutvalget onsdag 1. april ble jeg spurt om jeg ikke stolte på fagfolkene når det gjelder kommunes planlegging for mottak av koronasmittede når sykehuset etter hvert blir fullt. Jeg svarte et klart nei, og jeg mener det. Årsaken er rett og slett at jeg på ingen måte hører entydige svar i forskermiljøene, og jeg har sett skrekkeksempler ved en vente og se-holdning.

Ikke minst, er jeg svært urolig for kommunes planlegging for mottak av koronasmittede pasienter når Kalnes etter hvert blir fullt. Det er supert det man har gjort ved det nye mottakssenteret ved Dokka, dvs. at ordinær legevakt ikke lenger skal ta imot og teste pasienter ved mistanke om korona, men min bekymring knytter seg til oppbevaring av pasientene som har blitt syke og som siden trenger pleie utenfor hjemmet.

Jeg foreslo derfor gjennom en interpellasjon å gjenåpne Emil Mørch som et sted der koronasyke kunne samles, og i frykt for at dette ikke skulle bli nok, foreslo jeg også å se på mulighetene for å leie plasser på det gamle sykehuset på Cicignon.

Jeg fikk bare Frps støtte på dette, mens de øvrige partiene tydeligvis synes det er en god idé å bruke 20 plasser på Helsehuset og siden fylle på med pasienter på sykehjemmene i nærmiljøene der hvor folk bor. De synes ellers det var greit å vente og se på hvordan ting utvikler seg, og heller komme tilbake til andre alternativer.

Å legge koronasyke inn på ordinære sykehjem synes jeg for øvrig er en svært dårlig idé. Det er til og med stikk i strid med hva andre land har pekt på som det rette, for der har man jo forsøkt å samle pasienter på ett sted, for å hindre smitte.

Nå gjør jo sykehjemmene alt de kan for å hindre smitte, blant annet ved å nekte pårørende å komme på besøk, men nå blir det altså slik at koronasmittede etter hvert skal komme til sykehjemmene. At dette skal være en god løsning, får jeg dessverre virkelig ikke til å stemme. Hvor fort er det ikke å gjøre en liten tabbe i forhold til smittevern i en travel hverdag, og hvilke skader kan ikke en liten glipp gjøre på plasser med sårbare pasienter? Da blir de ikke nok å skrive avvik i etterkant.

Dessverre føles heller ikke Helsehuset som det riktige stedet, for hit kommer utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og disse har vel heller ikke all verdens immunforsvar etter kanskje store operasjoner. Det finnes til og med pasienter som har fjernet kroppsdeler som gjør at de ikke har immunforsvar. Milten som et eksempel på dette.

Nei, Fredrikstad kommune, Pensjonistpartiet er virkelig ikke fornøyde med planleggingen av mottak for koronasyke – verken med utvalgte steder eller med det vi opplever som en vente og se-holdning. Det må rett og slett handles nå, for tid har vi ikke! Etterpå er det for sent – altfor sent ...