Klassen scorer et snitt på solide 61 poeng i engelsk på nasjonale prøver. Snittet i både resten av Fredrikstad og Norge er på 50 poeng. Også i lesing gjør de det godt, og klassesnittet er på 54 poeng. Snittet for resten av Fredrikstad er 47 poeng i lesing.

LES OGSÅ: Fredrikstad-elever ligger på landsgjennomsnittet i lesing

– Dette var moro. Som en internasjonal skole med all undervisning på engelsk unntatt i norskfaget, arbeider vi også hardt med norskfaget for at elevene våre skal få både engelsk og norsk på et høyt nivå. Elevene leser mye litteratur både på engelsk og norsk, cirka 12 norske bøker hvert år og i engelsk leser de 6 til 8 bøker per klassetrinn, forklarer rektor Lise Holman.

– Lette prøver

Skolen ligger rett ved Kongstenhallen og har en venteliste på rundt 500 personer.

Annika Doon Klingval-Reece (13) og Hanna Josefine Fredriksen (13) startet begge på CIS på 1. trinn.

LES OGSÅ: CIS tar ikke penger fra de kommunale skolene

– De nasjonale prøvene var ganske lette, og engelsken var aller lettest, forteller de fornøyde.

Rektor bekrefter at alle elevene i klassen stilte til prøvene og tallene sier sitt om språkkunnskapene. I engelsk ligger alle elevene mellom 50 og 70 poeng. I regning scorer klassen det samme som snittet i Norge og tre poeng høyere enn snittet i Fredrikstad.

Rektor ønsker matteprøver på engelsk.

– Det er litt vanskelig for oss å bruke prøvene i matematikk da vi følger internasjonale læreplaner og prøvene er på norsk. Elevene kjenner alle faguttrykkene best på engelsk, forklarer Holman.

Følger opp resultatene

Hun mener de nasjonale prøvene har god verdi.

LES OGSÅ: Gruer seg til nasjonale prøver

– Vi evaluerer alltid prøvene for å se hva elevene kan godt og hva det må arbeides mer med, sier Holman.

De første skoleårene på barnetrinnet utnytter også CIS elevenes lyst til å lære.

– På de yngste trinnene får elevene en aktiv start på dagen med litt fysisk aktivitet. Så bruker vi tre timer hver dag frem til lunsj på norsk, engelsk og mattematikk. Det de viktigste fagene, forteller Holman.

Hun mener at skolen ikke er en «eliteskole», selv om de har betaling.

– Vi har elever fra alle sosiale lag, men de er motiverte og de har foreldre som støtter opp om skolen, forklarer Holman.

Prøvene

  • I høst gjennomførte cirka 120.000 elever i hele Norge nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn.
  • De landsdekkende trendene er at guttene gjør det bedre enn jentene i regning, mens det er omvendt i lesing. I engelsk er det ingen store forskjeller mellom kjønnene.
  • Resultatene kom på en ny poengskala, med 50 som gjennomsnitt for nasjonalt nivå for elvene på 8. trinn. Elevene plasseres også på en skala med fem mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest. Årets resultater kan dermed ikke sammenliknes med tidligere resultater fra nasjonale prøver. Skoler og skoleeiere kan i dag kun sammenligne seg selv med andre skoler det samme året.
  • Elevene på 9. trinn får de samme prøvene som elevene på 8. trinn i lesing og regning. Snittene blir dermed høyere.
  • Fredrikstad-skolen ender litt under det landssnittet på nasjonale prøver.
  • Resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn publiseres 9. desember.
  • For privatskoler er det et høyere poengsnitt enn på de offentlige skolene. Steinerskolen og CIS er private skoler.

Kilde: Utdanningsdirektoratet