Når elevene på 1. til 4. trinn er tilbake på skolen mandag, vil det ikke være noe krav om to meters avstand mellom elevene, ifølge kunnskapsministeren.

– Tometersregelen gjelder ikke for skoler, bekrefter kunnskapsminister Guri Melby (V) overfor NTB.

Årsakene er at situasjonen er annerledes når det er faste grupper som møtes, enn når folk møtes mer tilfeldig, og at barn etter alt å dømme blir mindre syke enn voksne og bærer smitte i mindre grad enn voksne, ifølge Melby.

Kunnskapsministeren forteller at hun selv leverte barna i barnehagen mandag morgen. Der var det ikke snakk om å holde to meters avstand. Men Melby sier hun følte seg betrygget da hun ga barna fra seg, både som kunnskapsminister og som mor.

– Det var veldig klare rutiner og gjennomtenkte løsninger for alt, forsikrer hun.

Én av endringene var at mange av lekene var fjernet. Hun gjør det klart at barn ikke kan ha med seg leker hjemmefra, ikke engang den viktigste kosekluten.

– Og alle klassebamser må dessverre i karantene, sier Melby.

27. april åpner skolene og SFO for 1.–4. trinn og noen grupper yrkesfagelever. I småskolen anbefales det maks 15 elever per lærer.

Ikke nok lærere

En utfordring blir dermed å ha nok lærere, ifølge leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Mange store skoler har rett og slett ikke nok lærere til dette.

– Dette skal foregå med små grupper og med det samme ressursnivået vi har i dag. Da er det noe som skurrer for meg, sier Handal.

Han mener kunnskapsministeren må sette seg ned med partene i kommunal sektor og se om puslespillet er mulig å legge.

Fagforbundet, som organiserer SFO-ansatte og fagarbeidere og assistenter i skolen, mener veilederen ikke er tydelig nok.

– Fagforbundet hadde håpet at myndighetene ga tydeligere retningslinjer for skolefritidsordninga når det kommer til bemanning, sier leder Mette Nord.

Uklart når de øvrige trinnene begynner

Til tross for at det fortsatt er uklart når elevene skal tilbake, har myndighetene kommet med veiledere for 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og videregående.

Dermed kan alle forberede seg til åpningen, sier helseminister Bent Høie (H).

– Når vi tar beslutningen om neste steg, så trenger det ikke ta så lang tid før de åpner, sier Høie

– Vi har vært tydelig på at vi ønsker at alle skal få komme tilbake på skolen før sommeren, tilføyde Melby.

Samfunnet må følge rådene

Regjeringen og helsemyndighetene sier det vil ta noe tid før man vil se effektene av at man åpner barnehagene fra denne uka og småskolen fra neste uke.

– Det ser man først etter et par uker, sier Høie.

Han understreker imidlertid at åpningen av de andre trinnene også avhenger av at resten av samfunnet klarer å følge smitterådene og holde epidemien nede.

Økt smitte trenger ikke skyldes at skolene er åpnet, påpeker han.

(©NTB)