Skolehverdagen blir stadig tøffere. Denne høsten har vært særdeles krevende, men det er ikke alene korona som er skyld i det. Forholdene er nå så prekære at det er på tide å si ifra. Våre skoler trenger rammer som sikrer større stabilitet og mer internt spillerom. Vi ønsker med dette å sikre at sentrumsskolene leverer kvaliteten og resultatene som forventes av arbeidsgiver, foreldre, elever og lærere.

Trara skole har ca 350 elever 1-7. Ved skolestart i år 2020 forelå en liste på 21 nye elever samt 17 elever som skulle flytte til andre skoler. Det er det samme som at en hel skoleklasse ved skolen byttes ut. Alle trinn ved skolen mistet elever og alle fikk nye. Årets 2. trinn fikk to nye elever til skolestart og mistet fire. Vårt 3. trinn har fra første klasse fått sju nye elever mens seks elever har flyttet fra skolen. 7. trinn har i løpet av skoleløpet fått 19 nye elever og 14 har flyttet.

Det er altså en meget stor turnover på elever. Dette skjer hvert år. Et Excel- ark vil være et forferdelig dårlig verktøy for å få oversikt. Et slikt regneprogram vil ikke kunne vise hva dette innebærer i praksis eller være til hjelp for å finne gode løsninger.

Vi ber derfor våre folkevalgte å løfte øynene fra Excel-ark og tall og se oss.

Å spare i skolen vil straffe seg i det lange løp. Ungene vi møter på skolen, kommer med sine helt unike historier, forventninger og forutsetninger. En skoleklasse er et fargerikt fellesskap i praksis. Her knyttes vennskap, lærdom og minner som kanskje varer livet ut. Det er viktig at dette blir gode minner, et fundament ungene kan stå støtt på videre i livet. Det er farlig å bruke sparekniven her. Vi må ha ultimate forhold så barna blir sett, ikke utsatt for mobbing eller andre overgrep, at de får utvikle sitt potensial og lære å bli selvstendige mennesker som kan leve gode liv. Dette er vårt samfunnsmandat.

Utenforskap, segregering og radikalisering trives utmerket under ustabile forhold hvor det er vanskelig å ha oversikt. Der vi ikke kommer nær nok hverandre til å bli kjent og glade i hverandre. Foreldre, lærere, trenere, ja alle må jobbe sammen for å få bukt med dette og for å lykkes må forholdene være forutsigbare og stabile. Som lærere må vi kunne holde oversikt over muligheter og utfordringer ved læring og ikke minst å bli kjent med og samarbeide godt med foreldrene. Dette er ikke konstante forhold, men er hele tiden i bevegelse og barn påvirkes av den pedagogikken de utsettes for.

Lærernormen sier ikke noe om hvor mange elever det kan være i en klasse. Det er pedagogisk forsvarlighet som skal styre antallet. Hva som er pedagogisk forsvarlig er en subjektiv vurdering det er umulig å regne seg frem til. Det lærernormen sier noe om, er at antall barn og antall voksne skal stå i et forhold til hverandre, men nærhet handler i denne kontekst ikke kun om geografi. Det er lettere å ha oversikt over en stabil gruppe på 20 elever over tid enn en gruppe på 28 elever som skifter medlemmer hvert år. «Læreren vår er så tjukk at hun satt ved siden av alle!» En herlig observasjon fra barnemunn, men løsningen for å kunne rekke rundt til alle ligger nok ikke i flere wienerbrød.

Les også

Behov for økte rammer til sentrumsskolene. Elevene er på flyttefot!

Vi som pedagoger vet hva barn trenger for å lære og vokse. Vi skal utvikle og utdanne neste generasjon. Trygghet, tillit, stabilitet og arbeidsro må til for å bli trygge, engasjerte mennesker. Trygghet er en nøkkel for å oppnå dette. Vi må bruke tid på å etablere gode relasjoner til hver enkel. Utenforskap, segregering og radikalisering trives utmerket under ustabile forhold hvor det er vanskelig å ha oversikt. Der vi ikke kommer nær nok hverandre til å bli kjent og glade i hverandre.Vi ønsker rammer som gjør at ikke alle våre elever må oppleve det.

Vi må ha forutsigbarhet og stabilitet for flest mulig. Det får vi ved å ha mer stabile rammer som tillater variasjoner, ved å få beholde mindre grupper slik at vi har kapasitet til å håndtere at barn kommer til, og flytter hvert eneste år.

La pedagogikk styre skolen!