Skolen en bærebjelke i demokratiet- en god start på livet. Et viktig mål med skolen er at den skaper muligheter for alle uavhengig av økonomisk og familiemessig bakgrunn. Mulighet til å delta i samfunnslivet uavhengig hvem foreldrene er og familiens økonomi. En god skole sikrer et levedyktig demokrati.

Gode lærerkrefter i den offentlige skole er en forutsetning for å kunne innfri forventningene. I dag stilles det også større krav til utstyr i undervisning. Det er viktig at skolen dekker disse utgiftene og ikke setter et økonomisk press på elevene og deres familier. Derfor er det viktig at gratisprinsippet i den norske skolen består.

Investering i gode lærerkrefter og attraktivitet for lærere er et sentralt spørsmål. Gode lærere er ryggraden i en skole som skal lykkes.

Gode og godt vedlikeholdte skolebygninger påvirker muligheten til å lykkes i skolesatsingen. Nedslitte bygninger med dårlig inneklima er ikke det beste utgangspunkt. Elever og lærere lider under dårlige arbeidsforhold i skoler i Fredrikstad. Fredrikstad må legge bredsiden til og prioritere å bruke penger på skolebygninger. Knappe ressurser må styres inn i skolesatsing.

Et velfungerende samfunn må ha ordninger som sikrer alle like muligheter til å ta utdanning. Ved å ha en skole som gir elever de verktøyene og gode lærere man trenger for å styre sitt eget liv som frie mennesker.

En fordel med en god skole, er at den sparer staten for en enorm ressursbruk på et senere tidspunkt. Det er aldri feil å investere i fremtiden, og skolen er verktøyet som skal brukes til å investere i barn og unge.

Hvert menneske fortjener å bli den beste versjonen av seg selv!