Skoleavvikene: – Halvparten av lærerne ønsker opplæring i å håndtere utagerende elever

– En femtedel av alle lærere har blitt utsatt for vold, eller forsøk på vold, og over halvparten ønsker opplæring i hvordan de bedre kan håndtere situasjoner med utagerende elever.