Det skriver Anita L. Nomerstad, seksjonsleder for Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (Bupp) ved Sykehuset Østfold, i en epost til FB.

Hun understreker at hun ikke uttaler seg konkret om Nathalie Ytterstad, men generelt.

– Bupp er en spesialisthelsetjeneste og oppfyller de formelle kravene for utredning og behandling av diagnoser/tilstander som tas inn etter henvisning, da også skolevegring og Asperger syndrom, sier Anita L. Nomerstad.

– Hvilken diagnose som kan settes, er imidlertid i mange tilfeller komplisert, og skolevegring kan bunne i et sett med årsaksforhold.

Hun påpeker at Bupp har solid formalkompetanse på både skolevegring og Asperger.

– Men det betyr ikke at man mulig kunne eller burde sett og gjort noe annerledes i et utrednings- og behandlingsforløp. Bupp tar sine utredning og behandlingsoppgaver på største alvor og vil også i fremtiden jobbe for et godt samarbeid med foresatte og det øvrige hjelpeapparatet.

– Dette høres nærmest ut som en erkjennelse av at dere burde ha gjort mer på et tidligere tidspunkt for å finne ut hva jenta slet med?

– Nei, men man kan aldri si at man ikke kunne gjort ting annerledes. Om det hadde vært mulig å se noe tydeligere på et tidligere tidspunkt er ikke sikkert, svarer hun.

– Jeg synes det er fint at foreldre og foresatte gir tilbakemelding om hvordan de opplever å være ivaretatt eller manglende ivaretatt av hjelpeapparatet. Det gir grunnlag for gjennomgang og justering av eksisterende praksis utover vanlige evalueringsrutiner.