Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved høgskolen. Dette skjedde etter at tidligere tilsyn viste at studiene ikke oppfylte kravene i studietilsynsforskriften.

Høgskolen fikk frist på seg til å rette opp i feilene, men konklusjonen var den samme etter at fristen var gått ut.

– Vi har derfor besluttet å trekke tilbake akkrediteringen for alle de åtte studietilbudene, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund.

Skolen besluttet å avslutte fem av studietilbudene, men ville videreføre tre av dem.

– Etter å ha vurdert de tre studietilbudene konkluderte de sakkyndige med at kravene til læringsutbyttebeskrivelser og til internasjonalisering nå er oppfylt. Kravene til ansatte i hovedstilling og førstestillingskompetanse samt til forskning og utviklingsarbeid tilknyttet studietilbudene, er derimot ikke oppfylt, forklarer Lund.

Hva er konsekvensene for HiØ?
– HiØ ønsket i utgangspunktet å videreføre tre av de åtte studiene. Da den nye Studietilsynsforskriften kom i februar 2017 vurderte allikevel HiØ saken slik at man ikke ville satse på å videreføre de aktuelle studiene. Av denne grunn ble studietilbudene ikke utlyst på nytt og ingen studenter er derfor berørt av dette. Ingen faste ansatte er berørt og forholdet til midlertidig ansatte er løst på en tilfredsstillende måte for begge parter, sier studiedirektør ved HiØ Beth Linde.

Vil dere prøve å få etablert fagene på nytt i en annen form?
– Høgskolen har ingen planer om å videreføre tilbudene i en annen form og samarbeidet med den eksterne samarbeidspartner er avsluttet, sier studiedirektøren.

Hva tenker dere om det å etablere kurs/studietilbud i samarbeid med næringsliv etter dette?
– HiØ ønsker fortsatt samarbeid med arbeidsliv og lokalt næringsliv, men vil i fremtiden være enda mer bevisst på at vi har en sterk faglig forankring i våre interne fagmiljøer i samsvar med kravene i den nye Studietilsynsforskriften, sier hun.