Gå til sidens hovedinnhold

FFK-spillerne skal være rollemodeller for skoleelever

Artikkelen er over 2 år gammel

Mads Nielsen, Tim Nilsen og Joona Veteli kan snart bli å se på byens skoler, hvor de skal motivere elever til fysisk aktivitet.

Glenn Rostad (48) er prosjektleder for «Rørende møter», hvor FFK-spillerne skal være motivatorer for å få skolebarn i større bevegelse.

– Dette er et pilotprosjekt som skal bidra til økt aktivitet, mestringsglede og gode resultater for skoleelever ved flere skoler i Fredrikstad, opplyser Glenn Rostad. Det er Høgskolen i Østfold, Østfold fylkeskommune og FFK som nå går sammen om «Rørende Møter».

Deltok på seminar

Bakgrunnen for oppstarten var at Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Østfold deltok på et seminar i England, hvor representanter for engelske toppklubber fortalte om sitt engasjement i lokalmiljøet.

– Hun mente at dette kunne var mulig å få til også i Fredrikstad. Det ble søkt om røremidler med en målsetting om å få til økt bevegelse hos de unge her i distriktet, sier Rostad.

Lekbetont

– FFK-spillerne vil bli benyttet som motivatorer, instruktører og veiledere både på fysisk trening og kosthold. De stiller ukentlig på utvalgte barneskoler, der de gjennomfører regelmessig fysisk trening med elevene, legger Rostad til og sier at det skal være lekbetont.

I tillegg ønsker høgskolen å se på dette i forskningssammenheng.

– Blant annet vill vi få svar på hvordan rollemodeller påvirker en gruppe kontra vanlig aktivitet, sier Rostad.

«Rørende møter»

Lekpregede aktiviteter, Motivasjon, Resulta

Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Fotballklubb, Fredrikstad kommune(barneskoler).

FFK stiller med spillere ute på 2-4 barneskoler, der man gjennomfører regelmessig (ukentlig i perioden jan-april) fysisk trening med elevene.Samfunnsansvar; rollemodeller, motivatorer --) positiv effekt hos barn ift fysisk form, motivasjon og kosthold.

Ansvarshavende roller/personer;

Prosjektleder: Glenn Rostad

Ansvarlige høgskolen: Harald Oseland og Ole Sveen

FFK: Joachim Heier

A-ball brukes som et virkemidler: Tor Sannes

 

Kommentarer til denne saken