Skole mister lærerstillinger – sterke reaksjoner fra foreldre

Foreldre ved Nøkleby skole er svært bekymret for at klasser skal slås sammen til høsten. Skolen mister tre lærere på grunn av dårligere økonomi.