Skaper arbeidslivet uføre?

– Vi mener økt grunnbemanning vil føre til bedre kvalitet på tjenestene for bruker og pårørende, skriver Berg og Wendelbo.. Arkivtegning: Jørn Grynnerup

– Vi mener økt grunnbemanning vil føre til bedre kvalitet på tjenestene for bruker og pårørende, skriver Berg og Wendelbo.. Arkivtegning: Jørn Grynnerup

Av

– Selv om vi mener at heltid skal være norm, så er det bedre at arbeidstakere klarer å jobbe noe enn at de blir skviset helt ut av arbeidslivet, heter det i innlegget fra Rødt Fredrikstad.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fri Fagbevegelse melder at hver tiende person i Norge er uføretrygdet. I Østfold er 14,8 av innbyggerne uføretrygdete. For å få innvilget uføretrygd, må du ha vært gjennom «hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak,» og du må være mellom 18 og 67 år. Fastlegen og Nav må være enige om at uføretrygd er den beste løsningen, dette er en prosess som ofte tar lang tid.

352 200 personer av Norges befolkning mottar uføretrygd i en eller annen grad. Grunnene til dette er mange. Blant annet har andelen unge uføre økt etter at endringene i AAP-ordningen trådte i kraft.

Men uførhet omhandler også godt voksne mennesker som er utslitt etter et langt, hardt arbeidsliv. Turnus og skiftordning med nattevakter eller sen-tidlig skift sliter på kroppen. Flere studier har vist at det er en klar sammenheng mellom sykefravær og ugunstige arbeidstider. I tillegg er forekomsten av kreft, diabetes og depresjon høyere hos de som jobber natt, enn hos de som jobber dagtid. Helsearbeidere, industriarbeidere og renholdere, for å nevne noen, har fysisk tunge yrker. Mange får slitasjeskader og orker ikke stå i jobb til de er 67.

Vi må våge å tenke nytt om lengden på skift, turnus, og hvordan vi kan få redusert arbeidsbelastningen i de tyngste yrkene.

Fylker med høy prosentandel eldre, har også høy prosentandel uføre. Yngre befolkning og et mer fleksibelt arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke prosentandelen som får uføretrygd ned. Vi vet også at lokale variasjoner i helse og utdanningsnivå har innvirkning på hvor mange som får uføretrygd. Dette kan være noe av grunnen til at Østfold, som et tradisjonelt industrifylke, kommer så dårlig ut i statistikken.

Skal vi få ned andelen uføre må vi gjøre det lettere for folk å stå i jobb til faktisk pensjonsalder. Det betyr at vi må våge å tenke nytt om lengden på skift, turnus, og hvordan vi kan få redusert arbeidsbelastningen i de tyngste yrkene. Et mye diskutert virkemiddel er seks timers normalarbeidsdag. Ved innføring av sekstimersdagen vil kanskje de som nærmer seg pensjonsalder orke å stå i jobb til de er 67. I tillegg vil kortere arbeidsdag gjøre det lettere for mange av de som i dag står utenfor arbeidslivet å finne en vei inn.

I Fredrikstad har samarbeidspartiene etterspurt prøveprosjekt i utdanning, og i helse og velferd om økt grunnbemanning i flere virksomheter. Vi mener økt grunnbemanning vil føre til bedre kvalitet på tjenestene for bruker og pårørende. Flere hender betyr også mindre arbeidsbelastning på den enkelte arbeidstaker. Dermed håper vi resultatet blir at sykefravær går ned, samt at folk orker å stå lengre i jobb.

Rødt ønsker et arbeidsliv der flest mulig kan bidra til fellesskapet gjennom å jobbe. Og selv om vi mener at heltid skal være norm, så er det bedre at arbeidstakere klarer å jobbe noe enn at de blir skviset helt ut av arbeidslivet.

Fremfor å sette alle uføre i en bås, mener vi det vil være hensiktsmessig å sette søkelys på gruppen som blir blir uføre noen få år før pensjonsalder, og hvorfor dette skjer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken