Vi leste med stor interesse debattinnlegget til FBs Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad. Vi i Senterpartiet er opptatt av en fremtidsrettet arealpolitikk og har fulgt forslaget til ny arealplan 2019–2031 tett.

Vi har i lengre tid sett hvilken tyngde utbyggingen i Fredrikstad sentrum vil bli en del av. Frem til nå har kommunen hatt en ønsket byutvikling med femti prosent i bykjernen, førti prosent i tettsteder og ti prosent i lokalsamfunnene hvor noen av disse befinner seg lengst vekk fra sentrum. Dette har ikke blitt til virkelighet, da utbyggingen i den ønskede ti prosentsonen har nærmet seg tjue prosent og tettsteder har hatt en betydelig større utbygging enn ønsket i dagens arealplan. Sentrum har heller ikke oppfylt sine mål.

Hvorfor har det blitt slik? Det er nok et sammensatt bilde. Mulig barnefamilier ser for seg et hus i en hage, med kort og trygg skolevei. Vekk fra sentrum. Vi har en stor etterkrigsgenerasjon på mellom seksti og sytti år. Mange sitter med store eneboliger som de ikke lenger ønsker og selger disse for å kjøpe seg en lettstelt leilighet i sentrum. Mange må også låne penger for å skaffe seg denne sentrumsnære leiligheten. Som vi kunne lese i innlegget til Jon Jacobsen, koster det «flesk» etter hvert – også i Fredrikstad, med kvadratmeterpriser på mellom 60.000 og 70.000 kroner.

I forslaget til ny arealplan ønsker man seg en utbyggingstakt i forhold til sentrum/periferi på hhv. seksti/tretti/ti. Som nevnt tidligere, er kommunens mål på femti/førti/ti i inneværende periode ikke oppfylt. Vi undrer oss over en enda større offensiv for neste planperiode.

Bakgrunnen for kommunens forslag er primært nullvekst for utslipp når det gjelder biltrafikk. Men! Boligene rundt Fredrikstad sentrum ligger nå en gang der de ligger. Vi har flere barneskoler med ledig kapasitet. Skal ikke denne kapasiteten utnyttes på bekostning av utbygging og prosenter i sentrum? Kollektivtrafikk bygges stadig ut, og elbiler utgjør en større andel av bilparken enn noen gang. Her snakker vi nullutslipp.

ARTIKKELSERIE: UNGE I SENTRUM

Det skal bygges tusenvis av leiligheter på blant annet Cicignon, Værste, ved Grønli og på Trosvikstranda. Inn i de nye leilighetene vi har bygget til nå, er snittalderen høy. Er det pensjonistenes sentrum vi bygger?

Snittalderen på beboerne i de fire nyere sentrumsprosjektene Gamle Stadion, Bellevuehagen, Bryggerifjellet og Verkstedveien er på henholdsvis 71, 65, 60 og 70 år.

Hvordan skal vi også kan få de unge til å etablere seg i sentrum? For ifølge det nye forslaget til arealplan skal 60 prosent av all boligbygging skje innenfor byområdet.

I en artikkelserie kalt "unge i sentrum" vil Fredriksstad Blad belyse denne problemstillingen. Les flere saker og leserinnlegg her!

I debattinnlegget til Jon Jacobsen peker han på alderssammensetninger. Vi siterer: «Aldersgruppen over seksti år er tre ganger så stor som gruppen null til atten basert på de nesten ti tusen beboerne i dagens definerte sentrumsområde». Dette er en alvorlig tankevekker.

Når store utbyggere har mulighet for god fortjeneste på boligutbygging i Fredrikstad, bør mindre lokale byggmestere også kunne gis samme mulighet. Da må det tilrettelegges for et visst antall tomter for eneboliger med en hageflekk. Senterpartiet ønsker en langsiktig arealpolitikk med fokus på matjorda og et strengt jordvern. En skånsom utbygging i ti prosent sonen burde være mulig, og den er ønskelig fra innbyggerne.

Les også

Bygger vi nok og bygger vi det folk vil ha?