Nå nærmer våren seg, og det skal være Pride-tog mange steder. Ut fra det vi leser og ser, får vi forståelsen av at det er mange som gleder seg over det. Jeg har begynt å lure på om folk flest vet hva Pride er. Mange kan kanskje være av den oppfatning at Pride er en støtte til de homofile. Men det er feil. Pride er en støtte til foreningen FRI. Da er det viktig at vi vet hva FRI står for.

Hva er så FRI? På deres nettside står følgende: «FRI mener det er berikende for alle å leve i et samfunn med et åpent syn på kjærlighet, kjønn, seksualitet og samlivsformer, og at mennesker fritt skal kunne velge hvordan de ønsker å leve uten sanksjoner fra omgivelsene.» Rosa kompetanse er deres fagavdeling som arbeider aktivt både i skole og barnehage. Selv i barnehagen skal barna læres opp til at det er like normalt at to av samme kjønn blir glad i hverandre som jente og gutt. Jeg frykter at det vil føre til at langt flere mennesker vil kunne bli usikre på sin seksuelle identitet. Derfor frykter jeg at denne sentrering om og normalisering av det som er avvikende fra et biologisk syn på kjønn, lett vil kunne skape problemer – og ikke løse dem.

Kjønn er noe man selv kan bestemme, og altså ikke naturen selv. Dette nye syn innfører et utall av seksuelle identiteter.

FRI har som motto at alle former for seksualitet er likeverdige, og skal leves fullt ut. Det finnes altså ingen begrensinger. Man gjør det man har lyst til. Det fins ingen ytre regler eller normer for seksuell utfoldelse. Alt er opp til den enkelte å gjøre hva hun/han ønsker. Man lager sine egne moralbud. Det er ingen andre som skal fortelle en hva som er rett og galt, og hva en bør og ikke bør gjøre. FRI hevder at det er en mangfoldighet av kjønn – selv om jordmødre flest tar mot enten en jente eller en gutt. FRI fornekter således at kjønn er biologisk. Kjønn er noe man selv kan bestemme, og altså ikke naturen selv. Dette nye syn innfører et utall av seksuelle identiteter. I New York er det angivelig over 70 ulike samlivsformer.

Nå er seksuell identitet særdeles viktig for vårt selvbilde og vår personlighet. Når dette flyter, så må vi ikke bli overrasket over at dette kjønnsmangfoldet vil føre til usikkerhet, rotløshet, og atferdsvansker. I alle år har vi fått dosert at en trygg og god oppvekst i en familie preget av omsorg og kjærlighet er den beste ballasten vi kunne få for livene våre. Når familien er velfungerende med fred og fordragelighet, blir samfunnet også velfungerende. En dystopisk familie kan påvirke samfunnet negativt. Mange slike familier blir et sosialt problem. Derfor har man alltid gjort anstrengelser for å støtte familien. Den nye tid kan fort gjøre barna til den store taperen. Alvorlig er det også at den nye tid fører en kamp mot mor-far-barn relasjonen.

Hvis det er fritt fram for alle å gjøre det man føler for i øyeblikket, kan vel det også bety at ekteskapsløftet kan brytes, for eksempel under en julebordtilstelning hvor man har fått litt for mye innabords?

Det skjer altså en moralsk revolusjon rett foran øynene våre. Vi ikke bare bør, men må være orientert om hva det betyr for fremtiden til landet vårt. Det er mye som står på spill. Denne revolusjon har ikke folket bedt om. Den er fremkommet som et resultat av at makt- og kultureliten vil innføre sitt kulturmarxistisk syn på sannhet, moral og religion i samfunnet.

Et hvert samfunn trenger et samfunnslim som binder nasjonen sammen. I noen hundre år tjente kristendommen som et slikt lim i vår nasjon. Nå forkaster man kristen tro. I stedet får man en postmodernistisk filosofi og etikk hvor alt flyter, ingenting er sikkert. Normer og regler for liv og virke er flytende. Forpliktende normer avvises. Man definerer selv hva som er rett og galt, og hva som er sannhet. Dermed mister man et ankerfeste for livet. Da kan skadevirkningene lett bli store.

Les også

Selvfølgelig støtter Arbeiderpartiet PRIDE 2019!