Frem mot 2035 vil Norge mangle 70.000 fagarbeidere. Da trenger vi at flere velger nettopp yrkesfag. Statsministeren trekker frem at vi må endre holdningene til yrkesfaglig utdanning om vi skal få flere til å velge den veien. Men å skylde på holdninger er ren ansvarsfraskrivelse fra statsministerens side.

For hva hjelper det å få ungdom til å være stolte over å velge yrkesutdanning hvis det verken er læreplasser eller jobber å få? Jeg er enig med statsministeren i at vi må jobbe med holdninger, men enda viktigere er reelle politiske grep, og at det sikres gode og trygge jobber for de som velger yrkesfag. Og hva gjør du og regjeringen med det, Erna? Pent lite.

Å skryte hemningsløst av yrkesfag fungerer omtrent like bra som å klappe seg ut av pandemien. Vi må gi ungdommen grunn til å velge yrkesfag.

Mangel på læreplasser har vært, og er fortsatt, en utfordring i videregående opplæring.

I dag har de som går studieforberedende linjer en garanti på at de får fullført videregående skole. Den samme garantien har ikke de som går yrkesfag. En stor andel av elevene får ikke læreplass, og dermed ikke fullført den yrkesfaglige utdanningen sin på normal tid. SSBs offisielle statistikk over gjennomføring i videregående opplæring viser at 32,5 prosent av elevene på yrkesfag ikke fullfører i løpet av seks år.

Det gjøres mye bra i norske kommuner og fylker for å sikre lærlingplasser. Fredrikstad kommune er en av de største enkeltstående lærebedriftene i Viken med 170 lærlinger i 11 forskjellige yrkesfag. Dette viser at der det finnes muligheter der det er politisk vilje.

Men skal vi sikre at alle de som velger yrkesfag skal få muligheten til å fullføre videregående, så må retten til lærlingplass lovfestes. Du skal ikke være avhengig av å bo i en kommune eller et fylke som har innført seriøsitetskrav for arbeidslivet for å få lærlingplass.

Vi må også gjøre noe med arbeidsutsiktene til de som tar fagbrev. Mange som velger yrkesfag i dag utdanner seg til et høyst usikkert arbeidsliv.

I juni 2018 skjerpet Stortinget reglene i arbeidsmiljøloven om ansettelse og innleie av arbeidskraft. Opposisjonen fikk med seg KrF i det som statsminister Erna Solberg betegnet som sitt største nederlag i Stortinget denne våren.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2019. Nå er det ikke lenger lov å ansette arbeidstakere fast uten garantilønn. Formålet med innstrammingene var å få ned omfanget av innleie og øke andelen faste ansettelser. Dette så altså statsministeren (som ønsker holdningsendring til yrkesfagene) på som et nederlag.

Men denne innstrammingen i AML var ikke nok.

Byggebransjen har alltid vært preget av fulltidsansettelser. Etter at endringene i arbeidsmiljøloven trådte i kraft har man derimot sett en rekke eksempler på at bemanningsselskapene tilbyr deltidskontrakter, noen helt nede i fem og ti prosent, uten en plan for når den ansatte skal jobbe, og når den ansatte skal ha fri.

Det er lite som tyder på at formålet med innstrammingene, nemlig å få ned omfanget av innleie og øke andelen faste ansettelser, blir oppfylt når bransjen i praksis fortsetter som før. Derfor må vi lytte til fagbevegelsen og forby bemanningsbransjen hvis vi skal sikre fortsatt rekrutering til yrkesfag.

I helse og omsorg tilbys også fagarbeidere latterlig lave stillinger. Det som før kanskje ble ansett som trygge, gode jobber i det offentlige er nå blitt en kamp mot klokka, og evig jakt på vakter. Mange strekker seg langt i jakten på neste vakt og mange helsearbeidere er slitne fordi effektiv drift er blitt enstydig med «mer jobb på færre hender».

Helsearbeidere generelt og fagarbeidere spesielt tvinges ofte inn i deltidsstillinger. Dette gir lav inntekt, dårlig pensjon og gjør det nærmest umulig å komme inn på boligmarkedet.

Dette er ikke våre fagarbeidere verdig.

Ved å lovfeste rett til heltid vil vi kunne tilby alle som ønsker det hele stillinger, forutsigbar turnus, og en lønn man kan leve av.

Vi i Rødt står på fagarbeidernes side i kampen om lovfestet rett til lærlingplass og for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Fordi vi allerede mener at de som velger yrkesfag skal være stolte av jobbene sine. De er med å bære og bygge landet vårt, og Norge er helt avhengig av dem. De fortjener politikere som kjemper deres sak.

De trenger ikke en holdningskampanje fra Høyre, de trenger en ny regjering og Rødt over sperregrensa.