Gå til sidens hovedinnhold

Skal ti-minutters regelen stoppe utbygging Torsnes?

Artikkelen er over 2 år gammel

Ulf Berg: – Vi håper at politikerne i Fredrikstad ser det urimelige i at denne ti-minutters regelen skal være styrende for hvor det skal bygges boliger i distriktene våre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I høringsdokumentet til administrasjonens forslag til arealplan for Fredrikstad kommune er det i forhold til boligbygging i distriktene lagt opp til at all boligbygging skal skje i en gangavstand på ti minutter til skolen. I Torsnes betyr dette at det blir utbygd svært få boenheter, langt under det som trengs.

At det blir utelatt mulig boligbygging ved allerede eksisterende boligfelt, stiller vi oss undrende til. Det er allerede etablert gang-/ sykkelsti til boligfeltet (Glosli Vest) som ligger i umiddelbar nærhet av dette feltet. Torsnes skole har synkende elevtall og det trengs utbygging av nye boligfelt for å opprettholde skolen i fremtiden.

Det synes noe merkelig at grensen skal være ti minutters gangavstand i en tid hvor det er stort fokus på at barn og unge beveger seg altfor lite, og overvekt hos barn og unge er et økende helseproblem. Sett fra et folkehelseperspektiv burde vel heller grensen vært det dobbelte.

Vi håper at politikerne i Fredrikstad ser det urimelige i at denne ti-minutters regelen skal være styrende for hvor det skal bygges boliger i distriktene våre.

Les også

Kommentar: Tæsse-folket fikk makta på rådhuset til å tenke med hjertet (det er jo valg i år)

Les også

Arealplanen er ikke for oss. Den er til for sentrum og nærliggende tettsteder

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.