Gå til sidens hovedinnhold

Skal skolebarn utsettes for påvirkning fra Equinor?

«Gigantiske selskaper som Equinor har stor økonomisk kraft til å påvirke, dette betyr at skolene må være ekstra oppmerksomme på hvordan denne påvirkningen skjer.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At klimakampen og kampen for naturmangfoldet er vår tids største utfordringer, har de fleste innsett. Som det meste i 2021 er dette også en kamp om sannheten.

I arbeidet mot klimaendringer er det avgjørende med riktig informasjon. Samtidig er det sterke markedsinteresser i å profilere seg som grønne og bærekraftige. Viken fylkeskommune har ambisiøse klimamål og gode planer for arbeidet med å kutte klimagassutslipp. Det forplikter, og gjør at Viken som samfunnsaktør må være bevisst på hvem og hva slags aktivitet vi reklamerer for.

Dette er en viktig problemstilling når det gjelder klima og miljø, men det er også en mer generell problemstilling. Vi er inne i en tid med mye fokus på kildekritikk, faktasjekk, fake news, et mylder av medier og kilder til informasjon. Vi utsettes for enormt mange påstander, innlegg og saker hele tida, og det er krevende å orientere seg og finne ut hva som er riktig og hva som ikke er det.

De sterke markedskreftene og særlig store markedsaktørers økonomiske makt til å plassere og forsterke budskap gjør hver enkelts arbeid med å sortere informasjonen vi bombarderes av enda vanskeligere. Dette er en utfordring Viken må ta på alvor. Dette ansvaret er ekstra stort i møte med barn og unge, og ikke minst elevene i våre skoler.

Et eksempel på problemstillingen er Equinors tilstedeværelse i norske grunn- og videregående skoler. Gigantiske selskaper som Equinor har stor økonomisk kraft til å påvirke, dette betyr at skolene må være ekstra oppmerksomme på hvordan denne påvirkningen skjer. Våren 2020 så vi at Equinor besøkte videregående skoler for å verve elevene til å søke seg til oljebransjen. Equinor er også profilert samarbeidspartner for Vitensentrenes pedagogiske opplegg om koding, Kodekraft, som tilbys til 9.- og 10.-klassinger i hele landet.

Opplegget er godt og viktig, profileringen av Equinor er likevel problematisk. Hva gjør det at barn og unge gjennom hele utdanningen utsettes for tunge markedsaktører og deres budskap? Og hvor lett er det for barn og unge å skille nøytral informasjon fra markedsføringsbudskap, når kommersielle aktører har logoen sin på undervisningsopplegg de deltar i på skolen?

En policy mot grønnvasking kan være et nyttig verktøy også for kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å velge samarbeidspartnere og prosjekter. I grønnvaskingsplakaten finnes allerede en slik policy, og selv om det hovedsakelig er næringsaktører som har sluttet seg til så langt, er den åpen for tilslutning også for kommuner og fylkeskommuner.

Vi håper Viken fylkeskommune vil slutte seg til plakaten når fylkestinget får dette til behandling, og er glad for at fylkestinget allerede nå har sluttet seg til intensjonene bak etter initiativ fra Miljøpartiet De grønne. Uansett verktøyet som velges må offentlige aktører være bevisst på hvilket enormt samfunnsansvar de har, i både klimakampen, naturkampen, og i å bidra til riktig og god informasjon til innbyggerne. Viken må vise vei også i dette.

Kommentarer til denne saken