– Både folkebibliotekene og akademia har et ansvar for å formidle kunnskap til befolkningen, og for å legge til rette for samfunnsdebatt. Høgskolen i Østfold (HiØ) undertegner nå en intensjonsavtale med folkebibliotekene i vertsbyene Halden og Fredrikstad for å ta arbeidet med dette ansvaret et skritt videre, forteller prorektor for samhandling og samfunnskontakt ved HiØ, Jo Ese.

– Akademia trenger arenaer for å formidle sin forskning og kunnskap, og bibliotekene skal opprettholde og styrke sin posisjon som en sentral arena for offentlig debatt og dannelse, sier Ese.

– Høgskolen og vertskommunene ser nå sammen på flere konkrete muligheter for samarbeid, og denne intensjonsavtalen mellom folkebibliotekene og høgskolen er et godt eksempel på dette, forteller han.

Mer enn et sted å låne bøker

Bibliotekene er tradisjonsrike og viktige arenaer for læring, opplevelser, debatt og refleksjon. For befolkningen er de blant de fremste dannelsesinstitusjonene vi har.

– Tradisjonelt sett har kanskje folk sett på folkebibliotekene som et sted der bøker lagres og lånes ut. Men folkebibliotekene er i større grad blitt en viktig møteplass i lokalsamfunnet hvor innbyggerne leser aviser, drikker kaffe, deltar på arrangementer og diskuterer litteratur og samfunnsutvikling, sier Tora Klevås, biblioteksjef i Fredrikstad.

– Ikke minst ser vi også at studenter bruker bibliotekene våre både som lesesal og for å jobbe sammen, forteller Klevås.

Gode besøkstall

I følge Regjeringens Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023, som i felleskap er lagt fram av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner, og å legge til rette for kunnskapsformidling.

Intensjonsavtalen mellom Høgskolen i Østfold og folkebibliotekene i Fredrikstad og Halden er et ledd i å imøtekomme dette.

I de fire årene som har gått siden forrige bibliotekstrategi ble lagt frem, har besøket i norske folkebibliotek økt betraktelig. En undersøkelse gjennomført i 2018 viste at hele 54 prosent av befolkningen hadde besøkt et bibliotek i løpet av det siste året. Det er det høyeste som er målt gjennom tidene. Mye av oppgangen skyldes satsningen på bibliotekene som arena for debatt, formidling og kulturopplevelser i Nasjonal bibliotekstrategi 2015– 2018.

Ønsker å bidra med sin kunnskap

Høgskolen har vitenskapelige ansatte som kan bidra til den offentlige samtalen som foregår ved bibliotekene.

– Vi har for eksempel arrangementet «Jihadister som statsbyggere», som vi arrangerte denne uken. Og flere slike skal vi legge til rette for både i Fredrikstad og Halden i tiden fremover, forteller prorektoren fra høgskolen.

Han forteller også om en litt annen type aktivitet der høgskolen og bibliotekene samarbeider i Halden, blant annet ett opplegg i regi av høgskolens IT-avdeling og Halden bibliotek kalt «makerspace», der barn og unge får hjelp til å øke sin teknologikompetanse og møtes sosialt.

– På dette svært populære ukentlige arrangementet møtes IT-studenter og barn på folkebiblioteket. Sammen legges det til rette for kompetanseheving innen ny teknologi, lek og en sosialmøteplass, forteller biblioteksjef i Halden, Nina Ewart.

– Overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning er et viktig område både for bibliotekene og HiØ. Bibliotekene og HiØ ønsker å se på hvordan man i partnerskapet kan jobbe for å gjøre overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning lettere, og vil bruke avtaleperioden til å utvikle konkrete tiltak, sier Ewart.

Flere aktuelle tilbud

Biblioteksjefen i Fredrikstad er fornøyd med styrkingen av samarbeidet. Og legger til at det også er aktuelt å arrangere utstillinger av studentprosjekter, tilrettelegge for studentaktiviteter og samarbeide om å søke eksterne prosjektmidler til prosjekter knyttet opp mot biblioteket som formidlingsarena.

– Tanken er at bibliotekene og høgskolen også skal invitere hverandre til samarbeid om større arrangementer man allerede er involvert i, som for eksempel Forskningsdagene, festivaler eller andre arrangementer i vertskapsbyene, forteller Klevås.