I herværende avis kunne man for noen dager siden lese at Marianne Kristiansen (Pensjonistpartiet) kom med et svært betimelig forslag. Hun foreslo at bystyret må finne ut i hvor stor grad personer med de samme arbeidsoppgaver overlapper hverandre, eller med andre ord : Hvor mye er overflødig personkapasitet.

Hvis nå kommunen tar utfordringen å gjennomfører en slik undersøkelse og skulle komme til den konklusjon at det her er opptil flere personer i kommunen som gjør de samme oppgavene, ja da er det det samme politikernes plikt å redusere bemanningen.

Det er vel ingen i kommunen som har en evighetskontrakt for ansettelse ?

Og det er her den flåsete bemerkningen til SV politiker Silje Waters kommer inn, nemlig «Skal man liksom sparke folk?»

Ja Silje Waters, i ytterste konsekvens er det riktig å kvitte seg med «gratispassasjerer» hvis en eller annen form for omplassering ikke lar seg gjøre.

Er det noen stor forskjell på kommunal og privat virksomhet når det gjelder å effektivisere driften? Jeg tror ikke det. Og til info kan nevnes at i det private næringsliv tas ofte slike beslutninger.