Arbeiderpartiet gikk til valg med slagordet «Nå er det vanlig folks tur!»

Jeg har lenge grunnet over; hvem er «vanlig folk?»

I Fredriksstad Blad 24. mai kan jeg lese at «Enkelte hytter får firedoblet takst ...» Eiendomsskatten er et innslag som gjør at jeg tenker: hytte er visst ikke noe «vanlige folk» skal ha?

Siden valget har vi opplevd blant annet økt skattenivå, skyhøye strømpriser og skyhøye bensinpriser. Jeg skjønner at dette skyldes en rekke forhold politikere ikke kan kontrollere, som pandemi og krig. Likevel er det betenkelig at den norske stat tjener penger på situasjonen på bekostning av «vanlig folk».

I mange år har min mann og jeg vært lavtlønnede (sykepleiere), med fem idrettsaktive barn. Tidvis hadde vi månedlige utgifter på 7.500 kroner bare til barnehage/SFO. Vi måtte vaske klær, vi måtte kjøre og hente diverse steder som var utilgjengelig uten bil (og måtte kjøre selv på grunn av andre barn). Og vi hadde i hvert fall ikke råd til elbil! Selv om vår situasjon i dag er veldig endret, kan jeg fint sette meg inn i situasjonen for «vanlig folk» i tilsvarende situasjon som vi var den gang.

Min bestefar kjøpte en holme på Hvaler for over 70 år siden. Her sto det blant annet et gammelt småbruk. I tillegg bygget bestefar en hytte basert på gamle materialer fra Seutelven Verksted. Mamma overtok denne hytten.

Min mor var hjemmeværende, min far ufør, og hytten ble vedlikeholdt i henhold til mulighetene. For eksempel malte de en vegg i året for at ikke kostnaden skulle bli for stor. Hytta ligger 20 meter fra vannkanten. Standarden er fremdeles relativt lav, med snurredass, fukt i kjelleren og materialene fra Seutelven.

Mamma døde i april 2021, og jeg overtok hytta mens min bror ble kompensert tilsvarende takst. En taksering av denne hytta opp mot reell markedsverdi (innenfor strandsonen på Hvaler) vil medføre enorm økning i eiendomsskatt. For få år siden hadde dette vært ensbetydende med at jeg ikke hadde hatt råd til å beholde familiehytta.

Eiendomsskatt er noe kommunene selv kan velge å innføre – eller la vær. Vanlig folk er belastet med økte kostnader til det meste. Skal kommunen nå også sørge for at vanlig folk ikke skal kunne arve og beholde familiehytta?