Skal Fredriksstad Blad skrive fet, sten og lere eller feit, stein og leire? Det kan du være med på å bestemme.

«Her må det være noe feil. Det heter kvikkleire, ikke kvikklere!»