24 tonn søppel – eller 24.000 kilo – samlet folk og frivillige fra foreningen Elv og Hav langs strendene i Fredrikstad og Hvaler i 2021. Det kunne leder av foreningen, Sten Helberg, fortelle til en fullsatt sal i +Huset på Holmen da Pensjonistforbundet Fredrikstad hadde sitt åpne møte mandag 25. april.

Var du klar over at det plukkes så mye søppel? Det fortjener mer oppmerksomhet.

Foreningen som ble stiftet i 2019 har 12 ildsjeler som arbeider med miljøvern. De arrangerer også Kystlotteriet for å inspirer andre til å samle opp søppel og ha muligheten til flotte gevinster. Siden starten har 81 norske kommuner og sju danske sluttet seg til denne ideen.

7.000 timer ble brukt til opprydding i 2021. Sørvesten bringer mye avfall inn til holmer og skjær – og det er viktig at dette fjernes da mye av det blir betraktet som mat både av fugler og fisk. Dette opplever de ved å se på innholdet magene. Da det store pelletsutslippet skjedde i fjor, ble det samlet inn 2.000 kilo pellets (små kuler). Når det går 47.000 pelletskuler på en kilo, forstår man raskt at dette er skadelig for faunaen.

Helberg kunne også fortelle at de benytter undervannsdroner for å kartlegge sjøbunnen og arbeider sterkt for å beholde sjøpunger, ferskvannsmuslinger og ålegress, alt for at vannkvaliteten skal bli bedre. De bygger også installasjoner på sjøbunnen for å kunne få beskyttede habitater.

Det er viktig at dette arbeidet for oppmerksomheten det fortjener.