Jeg føler jeg må legge inn noen fakta opplysninger til dem som påstår at muddermasser ikke blir drevet med strømmen.

Det har tidligere blitt både mudret og deponert masser ved Svaleskjær og Møkkalasset.

Jeg er oppvokst på Skipstad på Asmaløy, nede på Skipstadsand mellom de to gamle seilskutene som ligger der (Krossholmen). Der var jeg med min far da jeg var liten gutt. Jeg sto på isen og stakk ål med ålesaks. Stanga på saksa var seks meter lang. Den gangen var det fire–fem meter dybde ned til bunnen. Nå er det knapt en og en halv meter.

De massene som strømmen drar med seg ved vårflom, legger seg opp mot sandbanken på innsiden av disse båtvrakene. I dag er det ingen gjennomstrømming, tidligere kunne man seile igjennom der. Skipstadsand er i en så måte som en trakt for drivene masser nordfra.

Hva om forskere tar en prøve der inne i bukta? Jeg ville i hvert fall ikke spist ål fra det slammet der. Nå er den fredet også. Jeg vet det drives forsøksfiske på den. Kanskje noen har resultater derfra?

Om noen år må det vel mudres ved Skipstadsand også. Det blir vel snart ikke mulig å ha båtplasser der fordi det blir for grunt.