Sjekk den rekrutteringen! 30 nyutdannede sykepleiere klare til å trå til i sommer

17 av sommerens 30 sykepleiere fortsetter i faste stillinger eller svangerskapsvikariater når sommeren er over. – Å få flere av dem til å fortsette etter sommeren er utfordringen nå, sier etatssjef i hjemmesykepleie Wenche M. Halvorsen