Gå til sidens hovedinnhold

Siva er virkemiddel til vekst og utvikling

Artikkelen er over 2 år gammel

Daglig leder Anders Johansen i Næringshagen Østfold fremholder at Siva bidrar med god drahjelp til næringslivet i Østfold, men at det også er mulig å hente hjem ytterligere Siva-midler.

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.


Det statlige selskapet Siva – Selskapet for industrivekst SF sitt samfunnsoppdrag handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Siva har gjennom 50 år bygd opp en nasjonal infrastruktur med internasjonalt etterspurt kompetanse. De ser Norge under ett og får til synergier og læring på tvers av regionene, og over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.

Sivas nettverk er lokalt til stede i alle regioner og 130 forskjellige steder i hele landet, dette gir de en unik rolle som en nasjonal tilrettelegger. Med Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap, programvirksomhet og katapult-sentre bidrar de til en nasjonal helhet i gjennomføringen av regjeringens næringspolitikk på en god måte.

Dette skal gjøres gjennom følgende to delmål:

■ med deres eiendomsinvesteringer skal de senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekt.

■ med deres innovasjonsaktiviteter skal de tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Nå nylig kom forøvrig Siva sin årsrapport for 2018 med sterke resultater, dette bekrefter at denne delen av det næringsrettede virkemiddelapparatet fungerer godt. Samt at den direkte bistanden til bedriftene gir avkastning og sikrer videre vekst og utvikling av lokalt næringsliv.

Rapporten kan i sin helhet leses ved å følge linken under; https://siva.no/2019/05/sterke-resultater-i-2018-les-sivas-arsrapport/

I Østfold har vi følgende to Siva-miljøer:

■ Smart Innovation Norway AS, med deres inkubator.

En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 1. Januar 2019 deltar 34 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet.

■ Næringshagen Østfold AS.

En næringshage er en operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedriftene i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. Per 1. januar 2019 deltar 40 næringshager i det nasjonale næringshageprogrammet.

Disse to miljøene sørget for å hente hjem en samlet økonomisk ramme på 3,30 millioner kroner for 2018 som de kunne bistå det lokale næringslivet med, slik at virksomhetene kunne nyte godt av tjenester til rabatterte priser. Derimot er det viktig å være klar over at Østfold her har et uutnyttet potensial og at det er mulig å hente hjem ytterligere Siva-midler. Til sammenligning dro nemlig Buskerud til seg 9,53 millioner for samme periode.

Med østfoldnæringslivets mange spennende initiativ er det derfor stor tro på at vi fremover skal klare å skaffe enda flere statlige midler til regionen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.