– Det er kjempebra med et godt botilbud for varig yrkeshemmede arbeidstakere ved bedriften, sier Kristiansen om saken planutvalgspolitikerne får på bordet i neste uke:

Planene om et eget, lite borettslag for en del av dem som har arbeidsplasser ved bedriften. Det er snakk om rekkehus med rundt 25 boliger – og boligprosjektet skal bidra til at flere personer med uførepensjon kan eie egen bolig.

Det er i utgangspunktet snakk om to- og treroms boliger med og uten hems. Hver av boligene skal få balkong eller egen uteplass. På tunene mellom boligene, planlegges det felles uteoppholdsarealer med blant annet grillplass, lekeplass og felles oppholdsrom.

Startet med en tv-serie

Det er et såkalt planinitiativ – en grov skisse i en tidlig fase av hva noen tenker å gjøre med et området – som ligger på bordet nå.

Ifølge sakspapirene kan det bli aktuelt å omsette eller leie ut rundt halvparten av de planlagte boligene på det åpne markedet.

Som Fredriksstad Blad har fortalt tidligere, startet det hele med at byggmester Håkon Olsen så tv-serien om Tangerudbakken borettslag, og ble så inspirert at han begynte å leke med en tanken på å lage noe lignende i Fredrikstad. Han kontaktet Viuno, og det ble full tenning.

– Dette er en drøm jeg har hatt i mange år: Å bygge boliger for folk som har litt ekstra behov for det, sa Olsen da planene ble kjent for et år siden.

«Bidrar med et godt botilbud»

I tillegg til boliger, skal også noe av det 10,5 mål store området brukes til å utvide bedriftens egen virksomhet. Viuno har rundt 170 ansatte i dag, og trenger mer plass.

Både kommunedirektøren og utvalgsleder Kristiansen er positive til planene.

«Kommunedirektøren vurderer at den foreslåtte utbyggingen er både et naturlig ledd i utviklingen av virksomheten ved Viuno, og samtidig bidrar med et godt botilbud for varig yrkeshemmede arbeidstakere ved bedriften», skriver kommunedirektøren.

Som også mener at det vil bidra til større variasjon i boligsammensetningen i nedslagsfeltet til både Nabbetorp og Selbak, dersom en del av boligene ender på det åpne markedet.

Mener stedstilpasningen må sikres

Kommunedirektøren mener derimot at vil være viktig å sikre at den planlagte bebyggelsen er godt tilpasset bebyggelsen som finnes i området fra før.

Det pekes på at området har innslag av småhusbebyggelse fra både 1800-tallet og tidlig 1900-tall.

«Den foreslåtte utbyggingen kan komme til å utfordre strøkskarakteren som i dag preger Selbak», skriver kommunedirektøren, som mener at de planlagte boligene bør ha saltak.

Det bes også om at utbyggerne sikrer gjennomgående gangveier gjennom området.

Men den klare anbefalingen til politikerne er å si ja til at det kan startes regulering av området. Planutvalget behandler saken 29. september.