Sidsel trives som pensjonist fordi hun forberedte seg – går lange morgenturer

Sidsel Jensen har ikke angret på at hun i 2012 valgte å gå av med AFP. - Så hadde jeg også forberedt meg på pensjonistlivet, sier 70-årsjubilanten.