Jeg vil presisere overfor både rådmann og ordfører at deres forslag om en shuttlebuss fra Gamlebyen til Øra er gammelt nytt.

I forbindelse med kollektivutredningen for nytt busstilbud i Nedre Glomma utarbeidet jeg for to år siden et eget forslag til en «shuttlebuss/arbeidsekspress» mellom Brohodet på Østsiden og Øra industriområde med meget høy frekvens morgen og ettermiddag. Riktignok foreslo jeg ikke at bussen skulle kjøre via fergestedet i Gamlebyen, men prinsippet for en forbindelse mellom Gamlebyen og Øra industriområde lå i forslaget. Det var tenkt at busslinjen skulle kjøres med minibuss!

Rådmann og ordfører foreslår nå å kjøre fra fergestedet i Gamlebyen med 20 minutters frekvens, altså tre busser pr. time. Personlig er jeg meget bekymret for å kjøre buss inn i Gamlebyen med den ekstra belastningen dette påfører veisystemene og bygningenes fundamenter. Jeg tror heller ikke handelsstanden eller beboerforeningen vil rope hurra for en slik løsning.

Men tilbake til mitt forslag fra høsten 2017. For at folk skal bruke bussen kreves det en viss frekvens og gode overgangsmuligheter mellom busslinjene. Jeg har i mitt forslag ivaretatt høy frekvens med morgenavganger hvert 10. minutt fra Brohodet klokken 0545 til Øra, frem til klokken 0745. Tilsvarende med ettermiddagsavganger fra Brohodet klokken 1430 til Øra, frem til kl. 1630. Alle avganger har jeg justert slik at Vanntroa er stoppested i Gamlebyen for de som reiser med ferga. Den høye frekvensen vil gjøre det utrolig enkelt å bytte til alle busslinjer som kjører over Fredrikstadbrua ved Brohodet.

Hvordan kan en slik løsning finansieres? Med det nye busstilbudet kom det først en busslinje fra Ambjørnrød via sentrum til Øra. Denne har nå blitt endret til å kjøre fra Rekustad via Lisleby og sentrum til Øra. Hvis strekningen fra sentrum til Øra eller strekningen Brohodet til Øra kuttes på denne linjen, får man midler til disposisjon.

Dessverre mistet boligområdet Kongsten sin lokale bussforbindelse med det nye busstilbudet. Dette busstilbudet kunne de fått tilbake med en busslinje fra Byens Marker, hvor det er bygd mange nye boliger, via Kongsten og Vanntroa i Gamlebyen videre over Nabbetorp til Østsiden storsenter med retur via Haugsten og butikkområdene på Mineberget til Kongsten og Byens Marker igjen. Dette hadde blitt en fin service- og matebusslinje.

Så til slutt vil jeg få uttrykke stor glede, og velkommen etter, over at rådmann og ordfører ønsker å gjøre Øra industriområde enda mer attraktivt for kollektivreisende!