Ny forskning:

- Barn som driver med fysisk aktivitet har bedre selvbilde og mindre angst og depresjon enn de som ikke er med idrett, slår forsker Else Marie Lysfjord fast.

I 16 år har Borge skole SFO 1317 Skøvven hatt fysisk aktivitet som hovedfokus under mottoet "Sunne barn - sunn fremtid".

Det gleder oss at forskning i stadig større grad gir oss rett i veivalget.

Så kan man jo bare vente på hva Fredrikstad kommune og alle andre kommuner, og staten, tenker seg å yte av mer ressurser for å bygge videre på denne vitenskapen og dermed utvikle alle landets SFO'er innenfor Nasjonal rammeplan for SFO, der nettopp fysisk aktivitet også spesielt benevnes.

For det er jo sånn at heller ikke dette, og ingenting av det som skal til for å hjelpe BARNET til utvikling mot å bli eit dugandes menneskje, kommer av seg sjøl.

Det må mer folk til. Les: mer ressurser. Les: mer penger.

Noen partier i byen her som vil støtte mer bruk av penger til Fredrikstads SFO'er fra høsten av?

Til orientering: det er fra 1.8.21 den skal tas i bruk, rammeplanen for SFO. DA skal kommunen løse oppgaven.