Saken mot de tre startet i Fredrikstad tingrett onsdag morgen. Alle tre er tiltalt for seksuell omgang med to 14 år gamle jenter på en adresse i Fredrikstad i 2014.

Fredriksstad Blad har også tidligere omtalt tiltalen mot de tre.

Ifølge tiltalen tok de tre med seg en av jentene inn på et rom hvor de utførte seksuelle handlinger på henne.

En av de tre mennene er også tiltalt for å ha hatt sex med en annen mindreårig jente. Dette skjedde ifølge tiltalen på den samme adressen og samme kvelden som den andre hendelsen.

Ifølge NRK Østfold erkjenner alle de tre straffeskyld.

Det er satt av tre dager til saken. Strafferammen for seksuell omgang med mindreårige er inntil seks års fengsel.