Mens brua rives flyter søppelet i Seutelva – det fikk Fylkesmannen til å sette ned foten

Da Statens Vegvesen rev den midlertidige brua på Seut, satte Fylkesmannen foten ned fordi søppel forsvant ut i elva. – Det var ikke helt heldig, sier byggeleder Morten Paul Gundersen.