Seutbrua: Enormt ressurspådrag til prosjektering under byggeperioden

I dag to under rettsaken mellom Park & Anlegg og Statens vegvesen sto endringer v byggetegninger og broløsning samt grunnforholdene i sentrum

I dag to under rettsaken mellom Park & Anlegg og Statens vegvesen sto endringer v byggetegninger og broløsning samt grunnforholdene i sentrum Foto:

Konkurransegrunnlaget i anbudet var umodent og valgt løsningen for byggingen av Seutbrua ble endret etter at Park & Anlegg vant anbudet.

DEL

På rettes andre dag fortsatte Park & Anlegg sin advokat Kjell-André Honerud sitt innledningsforedrag. Sentralt i saken står byggingen av Seutbrua, benevnt K01 i plantegningene.

Da man startet planleggingen med utvidelser av veistrekningen fra Ørebekk til Simo var det en periode aktuelt å bygge en ny smal bru og beholde den gamle. Men denne var i så dårlig stand at man valgte å rive denne.

Bru med fuger

Brua man da skulle bygge var 114 meter lang og med denne lengden og størrelsen var det påkrevd å bygge en bru med fuger i overgangen til veien.

Advokaten mente et var flere grunner til at man ble forsinket med brubyggingen, blant annet var det svikt i konkurranseutlysningen og manglende opplysninger om grunnforholdene.

– Hadde Statens vegvesen gjort de nødvendige grunnundersøkelsene før man gjorde prosjekteringen ville vi ikke sittet her i dag, påsto Honerud.

Bru uten fuger

Det var Multiconsult som hadde oppgaven med prosjektering av veien og den nye brua som skulle være basert på fugeløsning. De utarbeidet arbeidstegninger og sto for oppfølging underveis i byggeperioden.

– Rammen for denne oppgaven var på 13 millioner kroner pluss moms, opplyste advokat Honerud retten.

Daværende daglig leder Jack Valleraune (bak)i Park & Anlegg ble presentert av advokat Kjell-André Honerud (th) og advokat Simen Bergo.

Daværende daglig leder Jack Valleraune (bak)i Park & Anlegg ble presentert av advokat Kjell-André Honerud (th) og advokat Simen Bergo. Foto:

Multiconsult fikk også oppgaven med å prosjektere en fugefri bruløsning, som i det store og hele ikke var klar da anbudskonkurransen ble lyst ut og Park & Anlegg vant anbudet. Dette medførte blant annet andre løsninger for pælene som bærer brua.

– I perioder jobbet det flere mennesker med prosjekteringen hos Multiconsult enn det var folk på anleggsplassen. Det er bekymringsverdig å involvere så mange personer, mente advokaten.

Mangelfulle tegninger

Han opplyste så at 197 mennesker var inne i prosjektet fra Multiconsult. Disse satt på forskjellige steder i Norge og i utlandet.

Etter at konkurransegrunnlaget var utarbeidet og Park & Anlegg hadde fått jobben, fakturerte Multiconsult 51.520 timer for å prosjektere en fugefri bru på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Dette viser at konkurransegrunnlaget var umodent. Det var ikke bare et spørsmål om avklaringer. I snitt jobbet 10 personer full tid i fire år. De fakturerte ytterligere 53 millioner kroner, en økning på 600 prosent etter at Park & Anlegg vant anbudet, og fakturerte samlet 75 millioner kroner.

Enormt ressurspådrag i perioden

– Det var et enormt ressurspådrag i byggeperioden. Det viser en ekstrem prosjektlevering som underbygger påstanden om et umodent konkurransegrunnlag, sa advokaten.

Advokaten viste også notater fra møter mellom Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Multiconsult forut for beslutningen om å bygge en ny Seutbru som var definert som grensesprengende da den nå skulle bygges fri for fuger. Man hadde da ingen klar formening om hvordan brua skulle fundamenteres.

Fra arbeidene med pæling av brua

Fra arbeidene med pæling av brua Foto:

Multicomsult leverte ikke arbeidstegninger i henhold til frister som var satt og Statens vegvesen varslet erstatningsansvar overfor Multiconsult.

Mangelfull viten om grunnforholdene

Siste del av dagen benyttet advokaten til å forklare om den mangelfulle viten om grunnforholdene, og mente Multiconsult viste liten vilje til å foreta nødvendige grunnundersøkelser og mente at brua som hadde stått der tidligere viste at de gamle opplysningene om grunnforholdene var riktige.

Grunnforholdene vist seg å bli svært utfordrende. Man tok feil av løsmassene som skulle bestå av lere og kvikklere. I tillegg støtte man på morene og avstanden til fjell ble over 60 meter.

Stolte på gamle grunndata

– En uavhengig kontrollrapport fastslo at det var gjennomført for få fjellkontrollboringer. Gamle feltundersøkelser ble tillagt for stor vekt og man burde stanset opp og tatt en pust i bakken, men det gjorde man ikke.

– Statens vegvesen tok en kalkulert sjanse og stolte på de gamle opplysningene om grunnforholdene. Der er uforklarlig for Park & Anlegg at Statens vegvesen ikke forsikret seg om hvordan forholdene virkelig var, sa advokaten.

Artikkeltags