Seutbrua: Enormt ressurspådrag til prosjektering under byggeperioden

Konkurransegrunnlaget i anbudet var umodent og valgt løsningen for byggingen av Seutbrua ble endret etter at Park & Anlegg vant anbudet.