Høsten 2017 åpner den nye rv.110. Det er store forandringer på strekningen, fra Ørebekk til Simo.