Denne videoen viser foreslått trasé for jernbanen, og veialternativ 1: Trafikk i tunnel under Brattliparken.